Til startsiden

Oppdatert: 31.01.2021
Bilder og dikt i forbindelse med ulykken
BAKGRUNN FOR SAKEN
Rapporter og politisk behandling:
Hva andre skriver
om saken:
...

Søk på mylder.no


Søk i artikler i
ADRESSA


Søk i artikler i
AFTENPOSTEN


Søk i artikler i

bt.no


Søk i artikler
på NRK


Se film på YouTube:
DEL 1 | DEL 2


Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
Må granskes igjen
Den ukjente helten
Vi ble sabotert
Var brannen svindel
og drap?

Krever 70 mill.

.............................

7. APRIL 2015
Bilder fra 25-årsminnemarkeringen
er publisert under 'bilder'

9. april 2015

7.APRIL 2010:
20 år siden Scandinavian
Star- Ulykken

Program for dagen
(PDF)

LES OM AVDUKING AV
MINNESMERKET -
07.04.2006 :


 

Google
Søk WWW Søk KUN på Støttegruppens hjemmeside

Støttegruppen har opprettet en egen Facebook-side. Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...
STØTTEGRUPPENS SIDER HAR AV DIVERSE GRUNNER LIGGET NEDE SIDEN I APRIL 2018. MEN VI HAR HELE TIDEN VÆRT AKTIVE PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE, SE OVENFOR.

NYHETER:
LINK:
Støttegruppen 30..01.21: Støttegruppen til Danmark: Avklar formål med undersøkelsene først!Støttegruppen har lørdag kveld sendt brev til det danske Folketinget, Justisminister Nick Hækkerup og den danske Rigsadvokaten Brevet er sendt på bakgrunn av at Danmark nå iverksetter nye undersøkelser av Scandinavian Star. Slik det ser ut i dag, blir nye undersøkelser iverksett som politimessig etterforsking. Støttegruppen peker på at dette har flere svakheter, og ber danske myndigheter om å avklare hva formålet med undersøkelsene skal være, hvilke faktum er det som skal belyses, før det tas stilling til om det skal iverksettes politimessig etterforsking eller gransking. Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 06.01.21:Støttegruppen sender brev til Danmarks justitsminister Nick Hækkerup
I møtet i november 2020 mellom Folketingets retsudvaklg og justitsminister Nicjk Hækkerup ble det klart at det går mot nye undersøkelser av Scandinavian Star i Danmark. Det skal først avholdes en bred debatt i Folketinget.Støttegruppen ønsker å levere premisser for det som skjer, og har i dag sendt likelydende brev til justitsminister Hækkerup og Retsudvalget (justiskomiteen). Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 04.01.21: Danmarks regjering iverksetter ekstern undersøkelse av hvorfor Scandinavian Star ikke ble kontrollert
Det danske Erhvervsministeriet vil undersøke om Scandinavian Star skulle vært kontrollert iht reglene i 1990 før skipet ble satte i operasjon på ruten mellom Frederikshavn og Oslo i april 1990... Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 12.04.18: Stortinget har sagt sitt, men HVA NÅ?
I august 2016 ble videre etterforsking av Scandinavian Star henlagt. Støttegruppen og andre leverte klage, men i mai 2017 lukket påtalemyndigheten endelig for videre etterforsking...
Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 09.11.17: PRESSEMELDING — STØTTEGRUPPENS KOMMENTARER TIL SCANDINAVIAN STAR-KOMMISJONEN I FORBINDELSE MED STORTINGS-HØRINGEN 13. NOVEMBER 2017
Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-katastrofen har levert sine høringskommentarer i et omfattende, gjennomarbeidet NOTAT, som vil bli presentert på Stortings-høringen mandag 13. november kl. 9.00... Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 10.07.17: FIRESAFE STILLER SEG IKKE BAK SIN EGEN RAPPORT
Firesafe AS vil ikke bekrefte at selskapet står bak de faglige vurderingene i rapporten de leverte til stortingets kommisjon i oktober 2016. Stortingets kommisjon ga Firesafe AS i oppdrag å utarbeide en skriftlig redegjørelse for den simuleringen av brannforløpet som var foretatt av Stiftelsen. Les hele saken

Støttegruppen HVORDAN RESPONDERE PÅ KOMMISJONENS RAPPORT
Nå er Scandinavian Star-kommisjonens rapport vedrørende Scandinavian Star overlevert, og nå er det tid for ettertanke, samt lese seg opp. Foreløpige reaksjoner spenner fra raseri til utslitthet og bønn om at vi nå får la det være nok.... Les foreløpig kommentar

Les hele saken.
Støttegruppen Star-kommisjonen klar med rapport
Torsdag 1. juni 2017 leverer STORTINGETS SCANDINAVIAN STAR KOMMISJON sin rapport Stortingets presidentskap. Kommisjonen ble oppnevnt ved STORTINGSVEDTAK 12. MAI 2015, og hadde SITT FØRSTE MØTE 7. JANUAR 2016... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 23.05.17: Støttegruppen skriver til Riksadvokaten
Politiet henla i august i fjor videre etterforsking av brannen på Scandinavian Star. Støttegruppen og flere andre klaget på henleggelsen.
I februar i år sendte politiet sin innstilling om å opprettholde henleggelsen til Statsadvokaten. For halvannen uke siden kom ... Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 16.01.17: VG: FRA FASCINASJON TIL KILDEKRITIKK AV STIFTELSEN
På bakgrunn av den offensive linjen stiftelsen har lagt seg på, mener vi det kan være nyttig for berørte av Scandinavian Star å lese VGs metoderapport fra 2014 om sitt store Scandinavian Star prosjekt. Rapporten er interessant, fordi den beskriver VGs utvikling... Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 16.01.17:Feilinformasjon i alle kanaler
Massive medieoppslag i alle kanaler er ikke ensbetydende med at vi er nærmere oppklaring av ansvaret for brannkatastrofen. Alle med kunnskap om denne saken vet at det ikke er presentert noen ny rapport. Oppslagene de siste dagene henviser til resirkulerte påstander... Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 11.01.17: ITALY MUST TAKE RESPONSIBILITY AFTER COSTA CONCORDIA
Stiftelsen Skagerrak, som ble startet i 2004 av overlevende etter Scandinavian Star, har skrevet brev til italienske myndigheter i forbindelse med at det fredag er 5 år siden Costa Concordia-ulykken... Les hele saken

Les hele saken.
Støttegruppen 04.10.16:Livskvalitet og helse etter Scandinavian Star
Stortinget har nedsatt en uavhengig granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star i 1990. Granskningskommisjonen har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å kartlegge ivaretakelsen av de berørte... Les hele saken

Les hele saken.

Støttegruppen 27.06.16:< Støttegruppen ber Riksadvokaten om ytterligere etterforskning
Støttegruppen har i forrige uke anmodet Riksadvokaten om at også «de utskilte prosjektene» må bli etterforsket. De utskilte prosjektene ble omtalt i politiutredningen som i 2014 la grunnlaget for at etterforskingen ble gjenopptatt på enkelte områder. Politiet avdekket da at det ikke forelå dokumentasjon på hvorfor de aktuelle prosjektene ble avsluttet... Les hele saken

Les hele saken.

tøttegruppen 30.03.16:- MØTE MED STORTINGETS GRANSKNINGSKOMITÈ 30. MARS 2016 - ÅPENT INFORMASJONSMØTE 14. APRIL KL 18.00
Støttegruppen var på et konstrukt møte med Stortingets granskningskomité for Scandinavian Star onsdag 30. mars 2016 der vi snakket om vår tilknytning til Scandinavain Star og oppsummeringsvis la fram vårt tidligere INNSPILL til Stortingskommisjonen. ... Les hele saken

Les hele saken.
Støttegruppen 26.02.16: INFORMASJON FRA STØTTEGRUPPEN
På bakgrunn av kritikk mot Støttegruppen i sosiale medier, media og senest i en offentlig pressekonferanse ønsker vi å gi følgende informasjon: 1. STØTTEGRUPPEN NEDLAGT?... 2. GODTROENDE OVERFOR POLITIET?... DRIFT OG LEGITIMITET:.... Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 24.02.16: Brev til Statsministeriet Danmark, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet... Norge: Politiet og Stortingets granskingskommisjon
Pensjonert sjøfartsinspektør Flemming Thue Jensen fremsto for noen dager siden offentlig i Politiken med sine observasjoner på Scandinavian Star i april 1990... Les hele saken

Les hele saken.
Støttegruppen 14.01.16: INNSPILL TIL STORTINGETS KOMMISJON FRA STØTTEGRUPPENnt size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Støttegruppen sendte den 13. januar 2016 brev til STORTINGETS SCANDINAVIAN STAR KOMMISJON i forbindelse med at kommisjonens arbeid nå endelig er i gang... Les hele saken
Støttegruppen 11.01.16: Planlegger konspirasjonsthriller om Scandinavian Star
Karin Julsrud i filmselskapet 4 1/2 planlegger å lage konspirasjonsthrilleren Scandinavian Star.Planene om filmen har vært kjent i snart et år. Filmskaperne har ikke vært i kontakt med Støttegruppen, men har kontakt med «Stiftelsen»... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 22.09.15:> Støttegruppen har sendt ny henvendelse til Stortingets presidentskap vedr. PARLAMENTARISK GRANSKING AV SCANDINAVIAN STAR:
«Det vises til hyggelig møte i juni vedr kommende parlamentarisk gransking av Scandinavian Star»... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 18.06.15: Støttegruppen i møte med Stortingets presidentskap
I forbindelse med stortingets vedtak om å oppnevne en uavhengig granskningskommisjon etter brannen på «Scandinavian Star», var Støttegruppen i dag i møte med Stortingets presidentskap, representert med stortingspresident Olemic Thommessen og visepresident Marit Nybakk. Les hele saken
Støttegruppen 06.05.15: ENSTEMMIG OM GRANSKING!
To år etter at Støttegruppen anmodet om gransking, foreligger nå innstillingen hvor Stortingets enstemmige kontroll og konstitusjonskomite vil ha uavhengig granskings- kommisjon etter Scandinavian Star.
Les hele saken

Støttegruppen 12.04.15: En verdig og fin 25-årsminnemarkering
font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">7. april var det 25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star» og Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter «Scandinavian Star» hadde innkalt til minnemarkering ved Minnesmerket i Oslo. Les hele saken

Støttegruppen 08.04.15: NYE BØLGER?
Grete Holens dikt til arrangementet ved minnesmerket, 7. april 2015) (En hilsen til etterlatte, pårørende og også oss som overlevde katastrofen på Scandinavian Star for 25 år siden)...
Les hele saken
Støttegruppen 30.03.15: NOEN PRAKTISKE TING VEDR. MINNEMARKERINGEN
Seinest! Det kommer mange offisielle gjester: Hennes Majestet Dronning Sonja, Statsminister Erna Solberg, Fabian Stang, ordfører i Oslo, Torben Brylle, Danmarks ambassadør til Norge... Les hele saken
Støttegruppen 12.03.15: Minnemarkering 7. april .25 år siden «Scandinavian Star»
7. april er det 25 år siden mordbrannen på «Scandinavian Star». Støttegruppen inviterer derfor alle, som på en eller annen måte, er berørt av ulykken til en markering ved Minnesmerket på Akershuskaia denne dagen. Selve programmet starter kl. 17:40... Les hele saken | PRESSEMELDING 14. MARS | MINNEMARKERING I FREDERIKSHAVN |
Støttegruppen 07.03.15:Stortingets vedtak av av instilling 172 l (2014 - 2015)
Det vises til representantforslaget Dokument 8:4 L (2014 - 2015), med innstilling 172 L (2014-2015) i Justiskomiteen. Det foreligger enstemmig innstilling i komiteen datert 17. februar 2015 om å fjerne foreldelsesfristen for brudd på straffelovens § 148 første ledd første punktum andre straffealternativ (mordbrannparagrafen). Les hele saken.
Støttegruppen 25.02.15: FORELDESESFRISTEN FJERNES?
Knappere marginer er det ikke mulig å ha. Om alt går som planlagt vil opphevelse av foreldelsesfristen for mordbrann tre i kraft etter statsråd fredag 27. mars. Saksgangen er som følger: Forslaget fra Jenny Klinge og Heidi Greni samlet hele justiskomiteen. Les hele saken.
Støttegruppen 14.02.15: 25 ÅRS MARKERING TIRSDAG 7. APRIL 2015
25-års markeringen tar form:
Forsvarsdepartementet har velvilligst bekreftet at vi kan benytte Fanehallen på Akerhus Festning, der vi var samlet etter avdukingen av minnesmerket i 2006.... Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 27.01.15: Støttegruppen etter Scandinavian Star om Straffelovens § 148
Støttegruppen etter Scandinavian Star er enig i forslaget om å oppheve foreldelsesfristen for mordbrann. Straks etter at forslaget var framsatt, sendte vi i november 2014 en kort henvendelse til justiskomiteen, hvor vi støttet forslaget... Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 20.01.15: Posisjon og jurisdiksjon for Scandinavian Star
De siste dagene har Støttegruppen sett at det har vært mange utspill om hvor Scandinavian Star var da skipet brant, og hvilket land som dermed hadde ansvar for etterforsking og gransking. Støttegruppen så på dette for 2 år siden, og har vurdert saken... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen17.01.15: STORTINGETS KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEENS MEDLEMMER
Støttegruppen etter Scandinavian Star viser til tidligere oversendt materiale. Vi forstår at komiteen om få dager vil ta stilling til forslag om en parlamentarisk gransking. Støttegruppens anmodning om gransking er datert 24. april 2013.... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 26.11.14: GREIT MØTE MED JUSTISMINISTER ANDERS ANUNDSEN
Støttegruppens styre hadde et greit møte med justisminister Anders Anundsen den 25.11., der vi presenterte oss og vår rolle og tilknytning til «Scandinavian Star-brannen». En lydhør justisminister mottok... Les hele saken.

Støttegruppen 21.11.14:Om etterforsking og gransking
e="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Det kan være forvirrende om begrepene etterforsking og gransking. Derfor en kjapp informasjon for å rydde opp. Mediene har de siste dagene skrevet at det ikke er avklaring ennå om eventuell ny gransking av Scandinavian Star... Les hele saken.

Støttegruppen 19.11.14: Fortsatt åpent om Scandinavian Star-gransking
På vegne av Støttegruppen etter Scandinavian Star tilskrives Stortinget med dette på bakgrunn av kveldens medieoppslag om behandlingen av Scandinavian Star i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Støttegruppen har siden dagene umiddelbart etter... Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 07.11.14: ERFARNE ADVOKATER INN I SCANDINAVIAN STAR-SAKEN
Den 7 april neste år er det 25 år siden Scandinavian Star meldte over radio at skipet var i nød, og trengte assistanse. Etter dagens regler foreldes mordbrann etter 25 år. Da går eventuelle ukjente brannstiftere fri, selv om de senere skulle bli avslørt eller selv velge å stå fram. Les hele saken.
Støttegruppen 24.09.14: BREV TIL JUSTITSMINISTER KAREN HÆKKERUP
Støttegruppen har i dag sendt brev til den danske Justitsminster Karen Hækkerup der vi hevder at «Folketinget, Støttegruppen, danske media og offentlighet, er feilinformert i 20 år. Rigsadvokaten og Justitsministeriet har siden 1996 avvist anmodninger om gjenopptagelse, med den begrunnelse at Scandinavian Star-saken er grundig undersøkt...» Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 13.09.14: MANDATET FOR BISTANDSADVOKATENE ER AVKLART
I forbindelse med Riksadvokatens vedtak om ny etterforskning etter Scandinavian Star, har Oslo Tingrett utpekt advokatene Siv Hallgren og Espen Komnæs til koordinerende bistandsadvokater. I forrige uke var også det formelle mandatet til de to klart... Les hele saken
Støttegruppen 11.08.14:STATUS «SCANDINAVIAN STAR», brev til danske berørte
Dette brevet sendes til Støttegruppens adresseliste i Danmark. Vi oppdaterte listen i 2010 da myndighetene i Frederikshavn ønsket bekreftet at danske skadelidte var positive til minnes-merke / plakett i Frederikshavn... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 05.08.14: Feilinformasjon om gruppesøksmål
Støttegruppen har de siste par ukene mottatt flere henvendelser med spørsmål om aktiviteten til Mike Axdal for å samle skadelidte etter Scandinavian Star til et gruppesøksmål...
Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 25.07.14: Koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star-saken utnevnt
«Espen Komnæs og Siv Hallgren er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater i forbindelse med gjenopptakingen av etterforskningen etter Scandinavian Star-brannen i 1990.» Les hele saken

Les hele saken.
<Støttegruppen 03.07.14:Ny etterforskning åpner for bistandsadvokat
I og med at Riksadvokaten har besluttet Scandinavian Star-saken delvis gjenåpnet vurderer Oslo politidistrikt hvorvidt det vil være naturlig at det nå oppnevnes bistandsadvokat. Det opplyser politiet i en melding til Støttegruppen. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 30.06.14: Pressemelding av 27.06.14 vedr. Riksadvokatens avgjørelse om gjenopptagelse av deler av saken
Støttegruppen er glad for Riksadvokatens beslutning om å iverksette ny etterforsking etter
mordbrannen på «Scandinavian Star» i 1990. Riksadvokaten går lenger enn anbefalingen fra politiet i Oslo av 13. juni, ved at det i tillegg til politimesterens anbefaling også iverksettes ny utredning av en nærmere angitt del av brannforløpet. Les hele saken
Les hele saken.
<Støttegruppen 16.06.14: Støttegruppen har sendt brev til Riksadvokaten
Støttegruppen viser til prosjektgruppens rapport og politimesterens anbefaling, som ble presentert for ass i møte med politiet fredag 13. juni. Det er en omfattende rapport med flere vurderinger og erkjennelser som vi er glade for. Vi anerkjenner ambisjonene og arbeidet som er utført. Les hele brevet | Tilleggsbrev av 19.06.2014
Les hele saken.
Støttegruppen 14.06.14: Ingen bevis mot Erik Mørk Andersen
Den viktigste konklusjonen i politiutredningen som ble presentert 13. juni er at politigruppen ikke finner beviser mot Erik Mørk Andersen. Dette faktum alene tilisier at Støttegruppen krav nå er en full gjenåpning av etterforskningen, og oppnevnelse av en undersøkelsesmyndighet med et granskningsmandat. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 14.06.14: Medienes reaksjon etter møtet med Politimester Hans Sverre Sjøvold Støttegruppen var i møte med Politimester Hans Sverre Sjøvold og prosjektgruppen, fredag 13. juni 2014 kl. 1200 - 1500 på politihuset i Oslo. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 11.06.14: Støttegruppen skal i møte med Politimester Hans Sverre Sjøvold og prosjektgruppen, fredag 13. juni 2014 kl. 1200 - 1500 på politihuset i Oslo. Vi har sendt følgende brev til prosjekt- gruppens leder... Les hele saken
LeS også: Brevet i sin helhet- med ingress til Justisdepartementet, danske og svenske myndigheter (PDF)
Les hele saken.
Støttegruppen 15.01.14: Zola-prisen 2014 til Jan Harsem!
Støttegruppens Jan Harsem er nå tildelt Zola-prisen - til fremme av sivilt mot - for 2014!

For sitt utrettelige arbeid med å finne «sannheten» bak mordbrannen på «Scandinavian Star» er Jan Harsem tildelt Zola-prisen for 2014. Tildelingen skjedde tirsdag kveld i høytidelige former med vakker ... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 13.01.14: Zola-prisen 2014 til Jan Harsem!
Støttegruppens talsmann, Jan Harsem er tildelt Zola-prisen - til fremme av sivilt mot - for 2014! For sitt utrettelige arbeid med å finne «sannheten» bak mordbrannen på «Scandinavian Star» vil Jan Harsem bli tildelt Zola-prisen for 2014. Tildelingen skjer i Det Norske Nobel-institutts festsal i Henrik Ibsensgt. 51, Oslo tirsdag 14. januar 2014. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 07.11.13: Åpent informasjonsmøte vedrørende «Scandinavian Star» 30.11.13
Riksadvokaten besluttet i januar 2012 å avvise anmodninger fra både Støttegruppen etter Scandinavian Star og Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star om gjen-opptagelse av etterforskningen av brannstiftelsen. Etter dette har Stiftelsen i april 2013 fremlagt en rapport som konkluderer... Les hele saken | Brev til de berørte | Program |
Les hele saken.
Støttegruppen 11.10.13: «Scandinavian Star»- reder selger rederiet
Niels Erik Lund har solgt sitt rederi International Shipping Partners, melder den danske avisen Børsen i dag. Støttegruppen anmodet i januar 1996 danske påtalemyndigheter om å iverksette ny politietterforskning av rederansvaret bak driften av ikke-sjødyktig skip... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 11.10.13: POLITIKERNE VENTER PÅ POLITIET
De nordiske justisministerne vil vente på Oslopolitiets vurderinger, før de tar stilling til Støttegruppens anmodning om granskning. Støttegruppen sendte i april en anmodning til de skandinaviske regjeringene om ny granskning... Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 05.09.13: BREV TIL STASTSMINISTEREN OG HØYRES LEDER VEDRØRENDE STØTTEGRUPPENS ANMODNING OM GRANSKING
Støttegruppen etter Scandinavian Star viser til brev datert 24. april 2013 til de skandinaviske regjeringene med anmodning om at det nedsettes et granskningsutvalg for utredning av enkelte forhold ved brannkatastrofen i 1990. Les hele brevet

Les hele saken.
Støttegruppen 24.04.13:
STØTTEGRUPPEN VIL HA NY GRANSKNING AV SCANDINAVIAN STAR

Støttegruppen pårørende og overlevende etter Scandinavian Star har i dag anmodet regjeringene i Norge, Sverige og Danmark om å nedsette et granskningsutvalg med mandat til å utrede enkelte forhold ved brannkatastrofen i 1990... Les hele saken | In english!
Les hele saken.
Støttegruppen 18.04.13: SCANDINAVIAN STAR OG KONSPIRASJONSTEORIER
Dagens Næringsliv har i dag en interessant kommentarartikkel om Scandinavian Star. Journalist Kjetil Wiedeswang knytter de siste ukenes medieoppmerksomhet til konspirasjonsteorier, og etterlyser kildekritiske spørsmål... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 12.04.13: HVEM HJALP SCANDINAVIANS STARS EIER?
En privat granskingsrapport kaster nå nytt lys over årsaken til brannene på Scandinavian Star i april 1990. Når politiets og riksadvokatens rolle nå er i søkelyset, bør vi også se på den ansvarlige statsrådens bidrag i de tragiske dagene våren 1990. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 11.04.13:
TIL BERØRTE ETTER SCANDINAVIAN STAR & ØVRIGE KONTAKTER
På bakgrunn av stor oppmerksomhet den siste uken vil vi sende ut denne informasjonen fra Støttegruppen: STIFTELSENS INITIATIV: Det siste initiativet som ligger til grunn for mediaoppmerksomheten, er fremleggelsen av materiale i regi av en gruppe med utgangspunkt i Stiftelsen Etterforskning...
Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 07.04.13: STØTTEGRUPPEN IKKE INVOLVERT I ANMELDELSER
Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star anser at verken reder-ansvaret for straffbar operasjon av det ikke-sjødyktige skipet, eller brannstiftelsen, er til-fredsstillende oppklart av skandinaviske myndigheter. Vi har derfor siden første gjenopp-tagelsesanmodning i januar 1996 ... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 05.04.13: 23 ÅR MED MYNDIGHETENE SOM MOTPART
Denne helgen er det 23 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Oslo. Katastrofen rammet hardt og brutalt. Erstatningsoppgjøret tok vi selv kontroll over, ved organiseringen av en støttegruppe og god bistand fra egne advokater. Skandinaviske myndigheter var på sidelinjen. Les hele saken
Les hele saken.

Støttegruppen 14.01.13: HARRY LEIF JENSEN ER DØD
Søndag morgen den 2. desember 2012 døde Harry Leif Jensen på Hospice Lovisenberg i Oslo, 66 år gammel. Han ble født 19. november 1946 i Sunds ved Herning, som eneste barn av strikkerske Anna Jensen og bilmekaniker Holger Jensen. Som ungdom var Harry Leif en aktiv roer i Herning Roklub, og vant flere mesterskap. Les hele saken

Les hele saken.
Støttegruppen 13.01.13:
- VERKEN REDERANSVAR ELLER ILDSPÅSETTELSE ER OPPKLART
En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er oppklart! Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 31.12.12. FORELDELSE AV SCANDINAVIAN STAR-SAKEN
TIL ALLE BERØRTE:
I og med at det i april 2015 inntreffer foreldelse av straffeansvaret for ildspåsettelsen jf norsk straffelov så har det vært flere positive tilbakemeldinger på forslag om et møte der det kan informeres om diverse tiltak i regi av Støttegruppen... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 03.09.12:Ny bok om «Scandinavian Star»
Forfatteren Kjell Ola Dahl har skrevet boken om Scandinavian Star som kom ut på Pax forlag i midten av august. Utgivelsen er støttet av Fritt Ord. «Dødens seilas, Scandinavian Star og gåtene» er tittel på boken, hvor Dahl går inn i mange av de av de ubesvarte spørsmålene vedr ildspåsettelsene, eierskapet og rederansvaret natt til 7 april 1990...
Les hele saken
Les hele saken.
SISTE: 15.05.12: Sammenligner Utøya med «Scandinavian Star»
Forfatter Kjell Ola Dahl mener at ikke alle steiner er snudd etter «Scandinavian Star-katastrofen» for 22 år siden. I en ny bok, ser han flere likheter mellom de to hendelsene...
Les mer på nrk.no
Les hele saken.
Støttegruppen 06.04.12. Vi har ikke glemt
I dag er det 22 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Oslo, og inn i natten i Skagerrak. Det er ikke planlagt noen felles markering denne påsken, men vi har ikke glemt. Vi har ikke planlagt noen felles markering i år, men vi vet at en del benytter disse dagene...
Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 19.02.12. TV-dokumentar om en av Star-etterforskerne
Førstkommende tirsdag, 21. februar, vil dokumentarprogrammet «Insider» på MAX – TV Norge - omhandle kriminaltekniker Reidar Nilsen, som deltok i Scandinavian Star- etterforskningen... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 18 .02.12. Ingen planer om søksmål i Strasbourg
Støttegruppen har ingen planer om å fremme sak for Den europeiske menneske- rettsdomstolen i Strasbourg for gjenopptagelse av etterforskningen etter mordbrannen på Scandinavian Star... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 15.08.11. Årlig samling i nasjonalt støttegruppenettverk
Det nasjonale nettverket av støttegrupper hadde sin årlige samling 18. - 19. august på Sem Gjestegård. 22. juli katastrofen sto sentralt i samlingen. Nettverket har sin opprinnelse mange år tilbake. Odd Kristian Reme (Kian) ledet... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 15.08.11. Støttegruppen og terroraksjonene 22. juli 2011
Sommeren 2011 ble en helt annen enn vi forventet for noen uker siden. Bombeattentatet i Oslo sentrum, og drapene på Utøya sjokkerte oss med all sin gru, og medfølgende tristhet, sorg og angst. For oss som ble rammet av en katastrofe for 21 år siden, har livet gått videre... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 15.08.11. Anmodning om gjenopptagelse til Riksadvokaten
Støttegruppen leverte den 31. mai 2011 en anmodning til den norske Riksadvokaten om gjenopptagelse av etterforskningen etter Scandinavian Star... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 21.07.11. Øvelsen SkagEx11
Øvelse SkagEx11 skal øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser. De senere år har det vært en rekke skipsulykker i og rundt Skagerrak, både med store menneskelige tap i form av omkomne og skadede... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 09.11.10.
NY ANMODNING OM GRANSKNING OG / ELLER ETTERFORSKNING

Støttegruppen for pårørende etter Scandinavian Star har utarbeidet denne anmodning på bakgrunn av Justitsministeriets brev datert 13. april 2010 til Rigsadvokaten og Søfartsstyrelsen. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 23.04.10. POLITIKERNE I FREDERIKSHAVN SIER JA TIL MINNESTEIN
Den 5. april 2010 sendte Jan Harsem i Styret for Støttegruppen en henvendelse til Frederikshavn kommune med forespørsel om muligheten for å sette opp en enkel minnestein etter brannen på Scandinavian Star... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 08.04.10. 20-ÅRS MINNEMARKERING 7. APRIL 2010
Flere hundre personer hadde møtt opp til minnemarkeringen i går kveld. Noen få minutter over 17.30 startet det hele med at Per Søetorp framførte en vakker og sår trompetsolo av melodien «Amazing grace». Jan Harsem ønsket deretter alle frammøtte velkommen...
Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 05.04.10. MINNEMARKERING 7. april 2010
Førstkommende tirsdag er det 20 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Oslo, med den katastrofale brannen som inntraff etter midnatt den 7. april. Støttegruppen markerer dette med et minnearrangement. Over 150 er foreløpig påmeldt...
Les mere informasjon
og Programmet for dagen
Les hele saken.
Støttegruppen 19.02.10. MINNEMARKERING 20 ÅR ETTER - NOEN PRAKTISKE TING
Noen praktiske opplysninger om tid og sted, hvem du kan melde deg på til, foreløpig program, enkleste transport, påmeldingsfrist, bønn om økonomisk støtte...
Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 19.02.10. VELKOMMEN TIL MINNEMARKERING 20 ÅR ETTER!
I forbindelse med at det den 7. april nå er 20 år siden ulykken har Støttegruppens styre sendt et brev til alle berørte i Norge. I tillegg har vi bedt utvalgte personer fra offentlig forvaltning, noen politikere, advokater og andre støttespillere komme...
Les brevet her. (PDF-format)
Les hele saken. PDF-format
Støttegruppen 05.01.10. 20 år siden Scandinavian Star
I april er det 20 år siden Scandinavian Star-ulykken. Støttegruppen planlegger en sammenkomst ved Norsk Maritimt Museum (Norsk Sjøfartsmuseum) på Bygdøy, hvor det også forberedes en mindre utstilling med Scandinavian Star som tema.
Les hele saken...

Les hele saken.
Støttegruppen 12.01.09. BER OM FREMDRIFT I SENSKADEFORSKNING
S
tyret i Støttegruppen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med anmodning om fremdrift i et tidligere planlagt forskningsprosjekt for å avdekke eventuell sykdomsrisiko knyttet til katastrofeopplevelse... Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 02.04.07. Kom til minnestund 6. APRIL 2007 - kl 20.00
Fredag 6. april er det 17 år siden Scandinavian Star forlot Oslo med kurs for Frederikshavn. Fredag 7. april for snart ett siden ble Minnesmerket etter Scandinavian Star-ulykken endelig avduket... Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 15.11.06. TAPTE ANKEN I BORGARTING LAGMANNSRETT
Mike Axdals egen kommentar til tapet han led i lagmannsretten: Desværre gikk den ikke hjem. Men nu arbejder vi på at få anket dommen til Norsk Højesteret, fordi sagen er af Princippiel karakter. Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 05.10.06. Scandinavian Star i Borgarting lagmannsrett.
Scandinavian Star er igjen tema i rettssalen, 16,5 år etter ulykken. Danske Mike Axdal ønsker å fremme erstatningskrav mot Skuld, men Oslo tingrett kom i mai 2005 til at kravet var foreldet. Les hele saken.
Les hele saken.

Støttegruppen 20.08.06. NY BRANNRAPPORT OM SCANDINAVIAN STAR.
Det svenske branntekniske ingeniørfirmaet Pantektor AB har for egen regning fremlagt ny brann- teknisk dokumentasjon som viser at den offisielle forklaringen på Scandinavian Star-brannen ikke kan være korrekt. Les hele saken.

Les hele saken.
Støttegruppen 17.08.06. UNDERSØKELSESKOMMISJON
Støttegruppen er kjent med at Retsudvalget i det danske Folketinget har til behandling et forslag fra Anne Baastrup i SF om å nedsette en undersøkelseskommisjon. I følge melding fra nyhetsbyrået Ritzau blir det ikke flertall for dette forslaget. Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 13.07.06: SAKEN AVSLUTTET.
Vår anke av 28.02.05 er nå avvist av det danske justisministeriet. Iht. Dansk Radio, er Scandi- navian Star-saken «så belyst, som den kan blive og der er ikke grund til at foretage sig yderligere - mener Justitsministeriet.» Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 04.06.06: Danske stat tjente kr. 3 655,50
Den danske stat tjente kr. 3 655, 50 på avduking av minnesmerket s
om er Støttegruppens innbetaling av moms for annonser i danske aviser. Støttegruppen hadde søkt om kr. 50.000...
Les hele saken.
Les hele saken
19.05.06. Dansk folketing vil ha ny undersøkelseskommisjon
I følge Danmarks radio er det nå politisk flertall i det danske Folketinget for å nedsette en ny undersøkelseskommisjon om Scandinavian Star. Les hele saken.
Les hele saken
Støttegruppen 04.04.06. Noen praktiske opplysininger vedrørende arrangementet den 7. april. Styret i Støttegruppen ønsker å komme med noen få praktiske opplysninger vedrørende arrange- mentet den 7. april, kl 18.00. Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 28.03.06. HILSEN FRA REIDAR JOHANSEN.
I de første årene etter katastrofen i 1990, var Reidar Johansen fra Hammerfest og Finnmark den politikeren på Stortinget som i særlig grad lyttet til Støttegruppens kommentarer til norsk sjø- fartspolitikk og de manglene i politikken som gjorde drift av substandard skip mulig.
Les hele saken.
Les hele saken.
Støttegruppen 15.03.06. Pressemelding vedrørende avduking av Minnesmerke etter Scandinavian Star. Fredag 7. april 2006 kl. 18.00 avdukes minnesmerket etter Scandinavian Star ulykken. Avdukingen skjer på dagen 16 år etter katastrofen i Skagerrak. Etter avdukingen blir det en samling i Fanehallen på Akershus Festning. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 09.02.06. ENDELIG! AVDUKING AV MINNESMERKET ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN! På 16-årsdagen for ulykken, den 7. april kl. 18.00 blir det avduking av billed- huggeren Jon Torgersens minnesmerke etter Scandinavian Star. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 06.10.05. Mike Axdal sagsøger den danske stat for et 2 cifret million beløb og ny efterforskning. Som led i programmet, som vises på DR 1 onsdag d. 5. oktober 2005 kl. 20.20 «Besat af en brand» der viser, at den danske stat har handlet ansvarspådragende ved, at udpege og dømme stråmænd som ansvarlige bag Skibet Scandinavian Star... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 28.09.05. Referat fra styremøte i Støttegruppen.
21. september hadde vi styremøte i Støttegruppen. I tillegg hadde vi bedt inn representanter fra Støttegruppen etter Flodbølgekatastrofen, samt representanter fra Sosial- og Helsedirektoratet. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 30.07.05. Framdriften i byggingen av minnesmerket.
Mandag den 25. juli 2005 ble det holdt visning av minnesmerket hos billedhuggeren Jon Torgersen. Tilstede fra Støttegruppen var Kari Magnusson, Hasse Magnusson og Grete Forslund.
Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 08.06.05. Støttegruppen reagerer kraftig etter dom i Oslo Tingrett.
I forbindelse med at Mike Axdal tapte saken mot Skuld, ble det i dommen lagt til grunn at det var SeaEascape som eide Scandinavian Star -og ikke selskapet KS Scandinavian Star .
Les Støttegruppens sterke reaksjoner etter dommen i Oslo Tingrett...
Les hele saken.
Støttegruppen 26.05.05. Mike Axdal vant ikke frem i Oslo tingrett i sitt søksmål mot Assu- ranceforeningen Skuld. I følge media legger dommen til grunn at Axdal hadde kunnskap om de reelle eierforholdene i 1996. Kravet om nye forhandlinger om erstatningsutmåling er dermed foreldet. Les Støttegruppens kommentarer og selve dommen (PDF-format)
Les hele saken.
Støttegruppen 21.05.05. Søksmål mot Skuld:
Torsdag 19. mai startet søksmålet som Mike Axdal anla mot Assuranceforeningen Skuld. Saken ble ført ved Oslo Tingrett. Rettssaken var åpen for tilhørere og to representanter for styret i Støtte- gruppen var til stede. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 15.05.05. Overlevende saksøker Assuranceforeningen Skuld.
Førstkommende torsdag, den 19. mai, starter søksmålet som Mike Axdal fra Danmark har anlagt mot Skuld. Saken føres ved Oslo Tingrett på C.J. Hambros plass i Oslo sentrum, og starter kl. 09.00. Rettssaken vil være åpen for tilhørere. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen 07.04.05. Markering av 15-årsdagen for brannen på Scandinavian Star:
På to dagers varsel ble det kalt inn til minnemarkering av ulykken. Onsdag 6. april var det 15 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Palékaia i Oslo. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen, 04.04.05. 15 år siden ulykken:
Onsdag 6. april er det 15 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Oslo. Etter midnatt kom skipet i brann, med katastrofale konsekvenser. Støttegruppen inviterer nå til en enkel markering ons- dag kveld. Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen, 28.02.05. STØTTEGRUPPEN ANKER RIKSADVOKATENS AVSLAG:
Støttegruppen etter Scandinavian Star anker med dette Rigsadvokatens avgjørelse datert 31. jan. 2005, om ikke å gjenoppta deler av etterforskningen etter Scandinavian Star.... Les hele saken
Les hele saken.
Støttegruppen, 01.02.05. AVSLAG:
Den danske riksadvokaten har i brev av 28. januar 2005 gitt beskjed om at Støttegruppens krav om gjenopptagelse av saken er henlagt. Støttegruppen er selvsagt skuffet, men siste ord er neppe sagt. Avgjørelsen kan påklages innen 4 uker... Les hele saken
Les hele saken.

Ansvarlig redaktør, Webdesign og Webmaster:
Kurt Evert Stenbakk
, Tlf: 21 91 30 80, Mobil: 986 00 260

Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
VIL DU GI OSS
ØKONOMISK STØTTE!

Bankkonto: 1204.55.29647
DNB
BIC: DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO8312045529647
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO83 1204 5529 647
..........................
Hva andre skriver
om saken:


Søk i artikler med
hjelp av Google


Søk i artikler med
hjelp av sol.no


Søk i artikler i
Nettavisen


Søk i artikler i VG


Søk i artikler i
EKSTRABLADET


Søk i artikler i
TV2 Nord

Søk på
Scandinavian Star-
ulykken på


Radioteatret: «Scandinavian Star»
av Mathias Calmeyer

VG 04.09.13:
Mysteriet
«Scandinavian Star»


Mer om
«Scandinavian Star»
på vg.no


Oppplysninger
om skipet

Støttegruppen etter Scandinavian Star-
ulykken

Pb 23, 1371 Asker
Bankkonto:
1204.55.29647

Grunnlaget for
nettstedet

Startsiden
Startsiden