Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Kalde fakta om brannen på skipet

KORT OVERSIKT OVER HENDELSESFORLØPET
Brannens utvikling forløper i fire faser som beskrevet i Granskningskommisjonens hovedrapport:

a) Brannen starter formodentlig etter kl. 02.00, og antennelsesstedet antas å være i korridorområdet like ved inngangen til trappeløp 2 SB på styrbord side på dekk 3. Det er sannsynlig at brannen ble antent med en fyrstikk eller en lighter. Fra 2 til 8 minutter etter antennelsestidspunktet har brannen utviklet tilstrekkelig varme til å antenne korridorveggene.

b) Kun ett minutt etter at ilden har fått fatt i veggene står hele korridoren i flammer. Brannen brer seg nå til det nærliggende trappeløp. Røyk trekkes opp gjennom trappeløpet og siver inn i korridorene på det høyereliggende dekk 4. 3-5 minutter etter brannens start observeres røyk på dekk 5 og 6, og dette varsles til broen.

Da ilden når dekk 5 trekker den igjennom en tverrkorridor og igjen ned til dekk 3 - og her beveger flammene seg nærmest eksplosivt. Brannen har nå vært i gang ca. 10-14 minutter og den brer seg videre til andre deler av skipet.

c) Ilden beveger seg til kahyttseksjonene på dekk 5 og røyken er så mettet av kullos at personer som utsettes for denne røyken mister bevisstheten innenfor 30 sekunder og akkumulerer innenfor 3 minutter dødelig dose. Samtidig inehold røyken store mengder av giftig blåsyre som utskilles fra de brennende materialene og skaper livstruende forhold for passasjerene.

Brannen fortsetter opp i skipet og inn i restaurantseksjonen på dekk 6. Kahyttene er røykfri så lenge dørene holdes lukket og ventilasjonsanlegget fungerer, men da ventilasjonen stoppes, muligens først kl. 02.30, siver røyken inn i kahyttene og konsentrasjonen av kullos og blåsyre når et kritisk nivå ca. 15. minutter senere.

d) Ilden fortsetter, men spres nå langsomt på grunn av luftmangel. Dessuten bremses ilden av både vegger og lukkede dører. Brannen var først slukket søndag 16. april kl. 16.00.


Se film fra Dansk Radio på YouTube:
DEL 1 | DEL 2

Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden