Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Inspektøren fra Lloyds svar skyldig

INSPEKTØR SVAR SKYLDIG
Omredigert artikkel, fra Støttebulletinen nr. 6, sommeren 92

Flaggstaten Bahamas hadde ansvar for at skipet tilfreds- stilte internasjonale konvensjoner for sikkerhet, men også denne kontrollen var delegert til Lloyds, som dermed hadde full kontroll over sikkerheten på skipet. Dette skapte ingen problemer for rederiet. Alle sertifikater ble utstedt, og skipet kom til Skandinavia i slutten av mars 1990.Under siste dag av sjøforklaringen i København kom det fram at Lloyds-inspektøren Christopher Adams, som undersøkte Scandinavian Star i januar 1990, ikke gjorde jobben sin.

Tilhørerne i den danske sjø- og handelsrett fikk da høre at inspektør Adams ble svar skyldig da den amerikanske sjørettsadvokaten Richard V. Singleton stilte mange av-slørende spørsmål om sikkerheten om bord på Scandinavian Star. Singleton var enga- sjert av Støttegruppen, men ble betalt av assuranseselskapet Skuld.

Adams måtte gang på gang svare benektende på at han hadde utført det som kreves av en inspektør som årlig skal gi et fartøy den nødvendige godkjenning hva angår sikkerhet om bord. Adams hadde ikke personlig

  • sjekket om Scandinavian Star hadde nødvendig sikkerhetsutstyr,

  • ikke sjekket sikkerhetsplanene før han gjennomførte sin inspeksjon og

  • ikke utvist noen form for personlig ansvar på sin inspeksjonsrunde 2. - 5. januar 1990.

UTTALELSE FRA SCHEIUTVALGET LEDER, TORE SCHEI
Til avisen Vårt Land, 3. oktober 1990 uttalte dommer Tore Schei: «Det er særlig overraskende at Adams ikke har utvist noe selvstendig ansvar under sin inspeksjons-runde på Scandinavian Star. Det er også oppsiktsvekkende at han ikke selv har fulgt noen liste under inspeksjonsrunden, men bare forholdt seg til de opplysninger han fikk av sikkerhetsoffiseren om bord. I tillegg overrasker det meg at han i så stor grad utelukkende har sett på skipets tekniske stand og ikke vurdert hvordan mann- skapet kunne bruke det nødvendige utstyr om bord.
»

 

Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden