Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Krisesenter dannes på Hotel Royal Cristiania i Oslo

Utdrag fra et foredrag av Jan Harsem, holdt i 2000 (med noen små endringer)

På et hotel i Oslo hadde booking-ansvarlig i Dano-linjen leiet seg inn uten klarering med ledelsen i selskapet. Hotel Royal Christiania ble dermed et senter der pårørende i uvisshet, og etterhvert overlevende, kunne komme. Hit søkte også det raskt etablerte kriseteamet av prester og katastrofepsykiatrisk personell, samt politiet, som viste stor omsorg for de berørte.

MANGLENDE OPPFØLGING AV DE OVERLEVENDE OG PÅRØRENDE
Det var aldri noen systematisk oppfølging av de overlevende og pårørende. Oppret- telsen av krisesenteret var med andre ord en tilfeldig utvikling, og ikke ledd i noen plan lagt på forhånd. De som reiste inn til hotellet kunne treffe de fagfolkene som var tilgjengelige. De som ikke orket å bevege seg hjemmefra, eller ikke kjente tilbudet ved hotellet, fikk ingen oppfølging.

Danske overlevende reiste rett hjem til respektive hjem og en skremmende uvirkelig- het, akkurat som jeg selv havnet hjemme igjen i Asker. Selv var jeg ikke på hotellet de første dagene, men ble senere fortalt om dramatikken og de sterke scenene da lister over overlevende ble lest opp i plenum.

ANGSTFULLE APRILDAGER
Aprildagene 1990 var preget av venting med forsøk på kontroll over den iskalde ang- sten innvendig - en knytteneve som fortsatt kan ramme hardt. Verden rundt meg og hverdagen kan aldri skryte av å være ferdig etablert. Alle forutsetninger og synlige omgivelser kan på sekunder endre karakter. En bombe i Kosovo - et hjerte stanser i en storby - et fly styrter om natten i en landsby - et skip brenner i Skagerrak eller går brått ned i Østersjøen

Utfordringen er å kombinere denne erkjennelsen med dagligdags tilstedeværelse:.. lørdagsgodt, sykkelturer, strykehauger utgått på dato, samt daglige arbeidsoppgaver. Tre dager etter ulykken reiste jeg selv inn til hotellet for å møte andre overlevende. Her kjente jeg raskt igjen flere av besetningen.

ABSURD SITUASJON PÅ HOTELLET
Det var en nesten absurd situasjon å komme til hoteller nær midnatt, tre dager etter ulykken, og møte en prest som kom løpende ut av et rom. En kvinne holdt på å gå i sjokk, og presten ropte på medisinsk hjelp, men det var ingen lege i hotellobbyen. Vi tror samfunnet er godt regulert, og at «noen» sikkert følger opp, men her løp presten i hotellobbyen tre dager etter ulykken og ropte på lege.

Det er dessverre en myte at de store katastrofene utløser et hjelpeapparat som andre ikke møter i sine kriser. Omfattende mediedekning er kanskje årsaken til denne myten.

 

Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden