Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Oversiktstegning over brannens utvikling

BRANNENS SPREDNING (posisjoner angitt med tall i sirkel)

  1. Brannenantennes her, noe etter kl 0200. To til åtte minutter etter er det ut- viklet effekt på 200 kW. Dette settes som startpunktet for katastrofebrannen.

  2. Brannen sprer seg raskt til trappeløpet, og videre oppover

  3. Røyken når dekk 3 ca. ett minutt etter starten, og trekker inn i korridorene for- enfor og aktenfor trappeløpet. Branndøren forenfor trappeløpet blir stående åpen

  4. Røyken når dekk 5 etter ca. to-tre minutter, og begynner å sive inn i de tilliggende korridorene

  5. Brannen sprer seg fra styrbord til babord side gjennom denne tverrgangen

  6. På babord side trenger brannen videre gjennom trappeløpet

  7. Røyktrenger også inn i korridorene på babord side på dekk 4, men i mindre meng- der enn på dekk 5. Alle passasjerene her blir evakuert.

  8. Brannen sprer seg ned til dekk 3, hvor branndøren inn til bildekket står åpen

  9. Brannen sprer seg også inn i restaurantseksjonen på dekk 6, gjennom en åpen branndør på toppen av trappeløpet

Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden