Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Prosesser brannen på Scandinavian Star utløstePROSESSER BRANNEN UTLØSTE

Skipet med 483 mennesker ombord utløste en rekke prosesser da det natt til 7. april 1990 kom i brann i Skagerrak og totalhavarerte:
 1. Umiddelbart redningsarbeid, førstehjelp og den første tidens kriseoppfølging.

 2. Politietterforskning i Sverige, Danmark og Norge med straffesak mot kapteinen og rederne, samt henleggelse av pyromanetterforskningen.

 3. Opprettelse av Støttegruppen for pårørende og overlevende.

 4. Politisk oppfølging av ulykken, med diskusjon om sjøsikkerhet, i Norge, Skandinavia, USA og IMO

 5. Forhandlinger og avtale om erstatningsoppgjør for de skadelidte etter ulykken.

 6. Besetningens stilling etter ulykken.

 7. Helseundersøkelser av en liten gruppe overlevende i Norge og Danmark for å avdekke senskader, samt oppfølging av alle overlevende og pårørende for å samle kunnskap og formidle hjelp.

 8. De skadelidtes forsøk på å fremme søksmål mot klasseselskapet Lloyd's Register.

 9. Uformell skjerping av sikkerhet i form av økt bevissthet blant næringen og passasjerer

 10. Arbeidet for å avdekke det reelle redermiljøet bak Scandinavian Star.

 11. Støttegruppens ønske om å reise et minnesmerke etter ulykken

 


Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden