Til startsiden

Oppdatert: 24.10.2014
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Redningsakjonen minutt for minutt, time for time

Her er en oversikt ov de vesentlige tidspunkter for gjennomførelsen av redningsak- sjonen. Hentet fra NOU 1991, Norges Offentlige Utredninger (Schei-rapporten).


0224


Mayday fra «Scandinavian Star» - til Tjøme radio. 500-600 personer om bord. «Vi går i livbåtene.»  


NOU 1991, Norges Offentlige Utredninger

 

0225

«Scandinavian Star» varsler «Stena Saga» og ber "Stena Saga» være stand by.
0225Mayday relay fra Tjøme radio: «Scandinavian Star» i brann. Skipet forlates. Trenger umiddelbar assistanse (engelsk og norsk) En rekke skip melder seg med en gang. Hovedredningssentralen informeres.
0237-0242Kontakt mellom HRS og MRCC Göteborg og RCC Karup. Anmodning - tilbud om assistanse. Avtale mellom HRS og MRCC Göteborg om at HRS koordinerer.
0247 «Stena Saga» utpekes som CSS.
0250 «Stena Saga» ved «Scandinavian Star»
0238

Kapteienen på «Scandinavian Star» gir «Stena Saga» melding om evakueringen
0235 Første redningshelikopter ved havaristen
0530

Første røykdykker settes ned på «Scandinavian Star»
0711

«Stena Saga» melder - som siste skip - tallet på overlevende og døde om bord.
1155

Sleping av «Scandinavian Star» mot Lysekil påbegynnes.
1200

MRCC Göteborg tar over som ko-ordinerende redningssentral
1200 «Nord-Jylland» overtar som OSC.
2117

«Scandinavian Star» fortøyes ved kai i Lysekil.

Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden