Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Til delområdet: Brannen.
BRANNEN OG 

Kalde tall om brannkatastrofen

KALDE TALL OM VOND VIRKELIGHET
Forsker Liv Wergeland Sørbye ved Diakonisykehuset i Oslo har satt opp noen tall som beskriver ulykkens konsekvenser. Tallene omfatter 150 av de omkomne. Kalde tall på trykk, men hver registrering omhandler en vond virkelighet:

  • Den eldste var 79 år, den yngste noen få måneder. Gjennomsnittsalder var rundt 40 år.

  • Det var 28 barn under 20 år som omkom. 13 av disse omkom sammen med begge foreldrene. 15 etterlot seg den ene av foreldrene.

  • Det var 29 par som døde sammen, 12 av disse omkom sammen med ett eller flere av sine barn.

  • Scandinavian Star gjorde 26 personer til enke / enkemenn. Noen av dem var selv overlevende.

  • Av 86 familier som ble rammet, var det to omkomne eller mer i over halvparten av familiene.

De fleste omkomne var norske, men det var også danske, svenske, engelske, portugisiske og amerikanske omkomne. Det vil fremkomme forskjellige tall på antall omkomne. I stortingsmeldingen om ulykken står det 158 omkomne, men en person døde av skadene etter to uker. Gir vi livets rett til en lillebror som var ventet i juli, er tallet 160.

 


Til delområdet: Brannen.
TIDEN ETTER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden