Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Eierforhold.
EIERFORHOLD

 

Kommentar til eier- og rederansvar

UNNLOT TILTALE MOT REDERIET
I forbindelse med tiltalebeslutningen anbefalte etter-forskningsleder, den danske Vicepolitichef Svend Clausen, at danske anklagemyndigheter unnlot tiltale mot rederselskapet og i stedet konsentrere seg om overtredelse av sikkerhetsbestemmelsene, fordi selskapsforholdene var komplisert og ugjennomsiktige. Det danske politi oppga å etterforske saken ytterligere
.

ÅPENHET OM EIERSKAP
Støttegruppen har forlangt at undersøkelsene bør fortsette fordi mange aspekter i saken fortsatt ikke er blitt belyst. Dessuten fastholder vi kravet om åpenhet om eierskap til passagerferger. I 1990 var det mulig å sette en passasjerferge i drift uten at myndighetene visste eller undersøkte hvem som stod bak som reele eiere. Og slik er det fortsatt. Eierne kan spare mange penger ved at unnlate dyre sikkerhetsforanstaltninger, uten risiko for at de blir ansvarliggjort, så lenge man kan skjule sin identitet
.

TVIL OM SANNHETEN OM SCANDINAVIAN STAR-KATASTROFEN
Derfor har Støttegruppen reist sterk tvil om det noen gang lyktes myndighetene å avdekke sannheten om Scandinavian Star-katastrofen. På dette nettstedet setter vi derfor fokus på noen av de tingene, vi overlevende og etterlatte ikke har fått vite, fordi saken ikke ble undersøkt til bunns av myndighetene.

Scandinavian Star var det første av tre skip Henrik Johansen kjøpte av SeaEscape-miljøet i 1990. Fellesnevneren for alle kjøpene var, at de var skreddersydde for oppnå skattefradrag for flersifrete millioner.

SVIMLENDE SKATTEFRADRAG
Fra 1984 og frem til begynnelsen av 1990 ble Vognmandsruten på Store Bælt drevet av Henrik Johansen. Rederen solgte fergeruten i februar 1990, og satt etter salget med 250 millioner kr i fortjeneste. Dersom Henrik Johansen deretter investerte pengene igjen og satte skipet i drift innen 1. april, kunne han oppnå et skattefradrag på 43 millioner kr. Han ønsket derfor å kjøpe et nytt skip - så hurtig som mulig.

MIAMI - HJEMSTED FOR MANGE DANSKE REDERES ØKONOMISKE DISPOSISJONER
Miami er verdens største cruisehavn, og har i en årrekke vært hjemsted for danske rederiers forsøk på å lansere korttidstokter ovenfor amerikanere. Da dette viste seg å gå dårlig, ble blant andre danskamerikaneren Niels-Erik Lund sendt til Miami for å redde restene av skipseventyret. Opprydningsarbeidet ga Niels-Erik Lund pengesterke kontakter og det var disse kontaktene som startet rederiet SeaEscape.

Niels-Erik Lund var den som formidlet Scandinavian Star til Henrik Johansen, som det første av i alt fire skipstransaksjoner som ble planlagt gjennomført i 1990. De tre øvrige skipene var Scandinavian Song, Scandinavian Sun og Sun Fiesta. Til sammen ville skipene kunne gi Henrik Johansen 100 millioner kr i skattefradrag.

SKIPSTRANSAKSJONER MED HENSIKT Å SKJULE EIERSKAPET
Skipstransaksjonen ble satt opp på en måte som gjorde det umulig å bestemme hvem som var de egenlige eierne. Senere er det stilt spørsmål om hvorfor Henrik Johansen ikke fortalte om samarbeidet med SeaEscape?

- Det er jo ikke ulovlig å kjøpe skip. En del av forklaringen kom muligens for en dag i konkursretten i Miami, da SeaEscape ble forsøkt reddet fra konkurs. Flere av eierne fortalte i retten om SeaEscape sine skipstransaksjoner. En av dem opplyste at det var tale om rene papirtransaksjoner.

PASSIVT EIERSKAP
Henrik Johansens rolle var for øvrig passivt - han skulle kun ha sitt skattefradrag - ut over det hadde han intet med skipet å gjøre. Det var SeaEscape som hadde full kontroll med skipet.

Som følge av brannen på Scandinavian Star risikerte Henrik Johansen en fullstendig undersøkelse av sine skipstransaksjoner med SeaEscape. En slik undersøkelse ville ha kunnet avdekke eier- og rederforholdene i disse kompliserte skipstransaksjonene - og dermed om Henrik Johansen var berettiget til de skattefradrag han prøvde å oppnå.

Men politiet har aldri etterforsket disse forholdene, og har til dags dato aldri kontaktet Niels-Erik Lund, selv om han spillede en sentral rolle i stort sett alle involverte selskap.

 

Delområdet: Eierforhold.
TIL SKIPET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden