Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Eierforhold.
EIERFORHOLD

 

Kommentar om hva som skjedde med de sentrale aktørene bak skipet

HVA SKJEDDE MED DE SOM HADDE KJENNSKAP TIL TRANSAKSJONER OG ANSVARSFORHOLD ANGÅENDE SKIPET?


Hva skjedde så med dem som hadde den fulle og hele kjennskap til transaksjoner og ansvarsforhold angående Scandinavian Star? Det var i alle fall 14 personer med kjennskap til transaksjonene og ansvar angående skipet. Av disse ble kun Henrik Johansen avhørt og senere dømt.


Alle de øvrige er ikke blitt avhørt av de skandinaviske myndigheter. Til og med en så sentral aktør som personen som Niels-Erik Lund, han som var registrert som bestyrende reder på ulykkestidspunktet, har ikke måttet svare for seg:
 • Athanassi Yannoulatos
 • Carl Axel Psilander
 • Douglas MacGarvey
 • Henrik Johansen
 • Henry van der Kwast
 • Joel Rahn
 • Keith Jarvis
 • Kenneth Engström
 • Louis Pietro
 • Mel Lamelas
 • Niels-Erik Lund
 • Oddmund Grundstad
 • Per Olof Eriksson
 • Peter Winberg

DE POLITISKE KONSEKVENSENE I FORHOLD TIL EIER- OG REDERANSVAR?
Hva ble de politiske konsekvensene i forhold til eier- og rederansvar i Danmark og Norge? Til tross for politikernes sterke engasjement både i begge land, og Poul Nyrup Rasmussens løfter, så er reglene for myndighetenes kjennskap til og kontroll med reder- og eierskap i de to landene ennå ikke endret.

Av dette må vi trekke den lærdom at det fortsatt er mulig at rederne får lov til å sette hensynet til pengetransaksjoner og skattefradrag høyere enn hensynet til passasjerer og deres sikkerhet.

Og hva skjedde med Scandinavian Star?

Scandinavian Star seiler fortsatt, men nå under navnet Regal Voyager. Båten seiler i rutefart mellom Puerto Rico og den Dominikanske Republikk og er fortsatt registrert i Nassau på Bahamas. Ansvarlig rederi er International Shipping Partners, som kontrolleres av - ingen ringere enn Niels-Erik Lund.

 

Delområdet: Eierforhold.
TIL SKIPET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden