Til startsiden

Oppdatert: 07.04.2010
Delområdet: Eierforhold.
EIERFORHOLD

 

Oversikt over transaksjoner like før og etter brannen

30. mars 1990:
Stena selger Scandinavian Star til SeaEscape.

30. mars 1990:

Niels-Erik Lund registreres som ansvarlig reder i Bahamas skipsregister.

1. april 1990:
Scandinavian Star settes inn i rute mellom Oslo og Frederikshavn.


7. april 1990:
Scandinavian Star brenner. 158 mennesker omkommer i selve ulykken. (I stortings-meldingen om ulykken står det 158 omkomne, men en person døde av skadene etter to uker. Gir vi livets rett til en lillebror som var ventet i juli, er tallet 160.)

30. mai 1990:
Marne og Niels-Erik Lund skriver kjøpeavtale for Sun Fiesta.

30. august 1990:
KS Scandinavian Star registreres som eier av Scandinavian Star. Athanassi Yannoulatos etterfølger Niels-Erik Lund som ansvarlig reder. Begge registreringene tilbakedateres til 5. april.

21. september 1990:
Henrik Johansens selskap Ferry Charter Florida overtar Scandinavian Song.

27. september 1990:
Henrik Johansens selskap Ferry Charter St. Thomas overtar Sun Fiesta.

3. desember 1992:
Den danske Sø- og handelsretten avsier dom mot kaptein Hugo Larsen, direktør Ole B. Hansen og reder Henrik Johansen.

22. november 1993:

Dansk Højesteret dømmer kaptein Hugo Larsen, direktør Ole B. Hansen og reder Henrik Johansen til seks måneders hæfte. Johansen og Hansen fradømmes også retten til å drive rederivirksomhet.

 

Delområdet: Eierforhold.
TIL SKIPET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden