Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Eierforhold.
EIERFORHOLD

 

SeaEscape-folkene tilbake som eiere av Scandinavian Star Samme dokument i PDF-format.

De som kjøpte Scandinavian Star på tvangsauksjon i England i vår, er identisk med miljøet rundt SeaEscape, som sto bak driften av Scandinavian Star før ulykken skjedde.

Det finnes tilknytningspunkter
mellom dette miljøet og Henrik Johansen. Tidligere i vår ble vraket av Scandinavian Star solgt på tvangsauksjon.


(Hentet fra Støttebulletinen nr. 8, sommeren 1994)Kreditorene var de britiske havnemyndighetene, med utestående havneavgifter, og noen ved navn Florida Asset Financing Corporation. Vi har ikke klarhet i hvem den amerikanske kreditoren er, og hva som ligger bak deres krav.

NYTT NAVN: REGAL VOYAGER
Havaristen har i flere år ligget til kai i Southampton under navnet Candi. Henrik Johansens høyre hånd, Hans Bergmann, var i flere år stasjonert i den engelske byen med ansvar for oppsyn på skipet. Scandinavian Star får nå navnet Regal Voyager, kongelig reisende. Oppdraget med å sette skipet i stand skal ut på anbud i flere land. Skipet ligger ved Husbends Shipyard i Southampton til enklere vedlikehold og klargjøring av anbudspapirene.

INTERNATIONAL SHIPPING PARTNERS
Managementfirmaet International Shipping Partners, IPS, representerer de nye eierne i arbeidet med å klargjøre hvilket restaureringsarbeid som må gjøres ombord på skipet. IPS skal deretter utarbeide anbudsdokumentene for jobben. Svenske Ken Engstrøm leder IPS fra Miami i Florida. Ken Engstrøm var tidligere engasjert i SeaEscape.

NILS ERIK LUND: BÅDE IPS- REPRESENTANT OG HENRIK JOHANSEN-KONTAKT
En av de Henrik Johansen samarbeidet iherdig med tidligere, i forsøk på å finansiere fortsatt drift av sin virksomhet, er dansk- amerikaneren Nils Erik Lund. Ringer man Nils Erik Lund på hans telefon København, svarer en kassett at man er kommet til International Shipping Partners. Nils Erik Lund var daglig leder i SeaEscape på 1980- tallet, frem til ihvertfall 1988. Det kan altså oppsummeres at forretningskontakter av Henrik Johansen deltar i«crewet» som nå setter Scandinavian Star i stand til fortsatt seilas under navnet Regal Voyager.

SEAESCAPE, DFDS OG STENA
Som de fleste husker, var det SeaEscape som sto for driften av Scandinavian Star i USA frem til 1990. Fergerederiet DFDS sto tidligere bak SeaEscape, men solgte selskapet i 1984. DFDS vil ikke oppgi hvem kjøpeme var. Skipet Scandinavian Star var eiet av Stena Cargo Line som leiet det ut til Stena Cruise Line, som igjen leiet det ut til SeaEscape. Skipet ble solgt og overdratt til SeaEscape rett før ulykken, hvorpå SeaEscape umiddelbart overdro skipet videre til Henrik Johansen.

ST. THOMAS CRUISE LINE OG FRED KASSNER
Eierne som IPS representerer, skal være firmaet St. Thomas cruise- Line Bahamas, og en stor amerikansk investor ved navn Fred Kassner. Vi kan ikke trykke antakelser om hvem som står bak St. Thomas Cruise Line. Når det gjelder Fred Kassner, derimot, er dette en stor aktør i reiselivsbransjen i USA. Fra hovedkontoret med rundt 500 ansatte i New Jersey, leder han selskapet Liberty Line.

KASSNER TIDLIGERE INVOLVERT I SCANDINAVIAN STAR
Det er hevdet at Kassner først ble klar over Scandinavian Star som mulig investeringsobjekt i forbindelse med tvangsauksjonen. Det er imidlertid klart at Fred Kassner var en sentral figur bak SeaEscape, og dermed den tidligere driften av Scandinavian Star. Nå fortsetter han som bakmann i videre drift av Scandinavian Star.

KASSNER BAK FLERE PASSASJERSKIP
Fred Kassner står bak flere skip i våre nære farvann. Konseptet er å kjøpe opp passasjerskip for å leie dem ut på såkalt bare boat charter til andre selskaper som står for driften. Utleie skjer uten mannskap. Det blir dermed en rekke selskaper involvert i driften av skipet med det konseptet Fred Kassner driver etter. Selskaper som gir inntrykk av å være atskilte enheter, viser seg ofte å ha tette forbindelser.

HAR FLERE SKIP I EUROPA
Minst et av skipene til Fred Kassner har nylig seilt mellom Polen og Sverige under Bahamas-flagg. Skipet, som heter Ballanga Queen, går nå mellom Tallin og Travemünde. Forsøk på å få opplysninger om Fred Kassners engasjement i fergetrafikk i Europa, er vanskelig. Forværelset avbryter alle spørsmål: - Har de snakket med International Shipping Partners? - Vi opplyser ingen ting. - Dette vil vi ikke si noe om..

SPEKULASJON I VRAKET ETTER ULYKKEN
Støttegruppen skrev i Støttebulletinen nr. 6 at det foregikk spekulasjon med vraket etter ulykken. Dette kan nå ytterligere understrekes. Henrik Johansen fikk ikke utbetalt kaskoforsikringen fra Fjerde Sø (nå nedlagt). Pengene gikk til SeaEscape. Det var forsikringsselskapet som deretter satt med pantet i skipet. Sommeren 1990 kjøpte imidlertid Johansen vraket tilbake! Det er uklart hvordan han flere måneder etter ulykken klarte å reise kjøpesummen på et ukjent beløp.

 

Delområdet: Eierforhold.
TIL SKIPET
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden