STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN

EIERFORHOLD

Branner og ulykker på skip kontrollert av International Shipping Partners

Støttegruppen har ikke det fulle bildet av branner og ulykker med skip som kontrolleres av International Shipping Partners (ISP), men vi har greid å registrere følgende ulykker på skip under kontroll av ISP eller andre selskaper fra den samme personkretsen:

1984 Brann på Scandinavian Sea
1984 Brann på Scandinavian Sun, 2 personer omkommer
1988 Brann på Scandinavian Star
1990 Brann på Scandinavian Star, 160 personer omkommer. Sikkerhetskrav fra National Transportation Safety Board, USA etter brannen i 1988 var ikke utbedret ved ny brann i 1990.
1994 Brann på Regal Empress utenfor New York, 1400 passasjerer evakueres.
1995 Club Royale, nylig endret navn fra Europa Jet, forliser utenfor Floridas østkyst, 3 personer omkommer.
1998 Scandinavian Star fikk maskinhavari ved Cap Catoche. Buksert til Canbum.

Etter Støttegruppens oppfatning bør ulykkesstatistikken for skip i flåten til tidligere SeaEscape og International Shipping Partners, skip kontrollert av Niels-Erik Lund, være et selvstendig moment ved en ny gjennomgang av Scandinavian Star-ulykken.

Slik gransking må bringe klarhet i hvilke forsikringsmessige og andre økonomiske konsekvenser som ulykkene har utløst for Niels-Erik Lund og person- og selskapskretsen rundt ham.


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]