Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER

 

Støttegruppens erfaringer med de ulike mediene etter katastrofen

VOLDSOM MEDIAOPPMERKSOMHET
Ved større ulykker blir det en voldsom mediaoppmerksomhet. Scandinavian Star ga oppslag over hele verden. Umiddelbart ligger det en skepsis i enkeltmenneske mot å være offentlig med sterke private følelser.

Mennesker må slippe å føle at de blir brukt av journalister som bare ønsker sterke oppslag. Samtidig har media en viktig funksjon i å formidle kontakt mellom de som er rammet, og samfunnet rundt, hvis det gjøres med respekt og seriøsitet. I ettertid ser vi også medienes store betydning i å sikre kritisk innsyn i bakenforliggende årsaksforhold.

TIDEN ETTER ULYKKEN
I tiden etter ulykken og gjennom hele 90-tallet, var kontakt med media viktig for å få frem våre synspunkter i arbeidet vi gjorde for skjerpet sikkerhet til sjøs. Ofte har det imidlertid vært et problem at den journalistiske vinklingen vil prioritere den personlige historien. Det er ikke noe mål å fortelle om igjen og om igjen at - jo, jeg var ombord - og det og det skjedde, og jo - jeg mistet noen av mine kjære.

BELASTNING
Det blir en belastning hvis saklige synspunkter tones ned, og kun de personlige opp-levelsene refereres. Ikke minst er dette vanskelig å leve med i et samfunn der man ikke skal være altfor åpen om de vanskelige sidene i livet, fordi man da «ikke klarer å bli ferdig med det» - eller velmenende utenforstående frykter at man skaper seg en identitet knyttet til et traume.

Dette er problemstillinger Støttegruppen selv har jobbet mye med i motivasjonen for å følge opp initiativer - og presentere dem også i offentlig sammenheng.

SIKRE DE SKADELIDTES INTERESSER
Etter Støttegruppens oppfatning er mediene svært viktige for å sikre de skadelidtes interesser. Når mediene beskyldes for å grafse i folks ulykke, er vår holdning i dag at dette ofte er utsagn som mer er egnet til å beskytte den som kommer med utsagnet, enn den som opplever smerten.

Det er selvsagt forskjell på medier og type vinkling. Men vi mener at mediene i Norge har lært etter Scandinavian Star-katastrofen og at de har blitt mer varsomme med å utlevere folk som er i ubalanse etter tragiske hendelser. Mange av oss impliserte i denne katastrofen har erfart å ha sagt ting i ubalanse til hektiske journalister i de ulike mediene, som vi senere ikke helt kan stå inne for.

SLEIPNER-ULYKKEN
Støttegruppen mener at det vi så etter Sleipner-ulykken var eksempel på en god dekning av en katastrofe. Her fikk vi en dekning av fakta av hva som faktisk skjedde, nøkterne dramabeskrivelser fra de overlevende, og dyktig avslørende gravejournalistikk - dag etter dag på redernivå og mot myndighetene i tiden etter ulykken.

Lagt ut på nett i august .02


Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden