Til startsiden

Oppdatert: 06.06.2017
Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER

 

Noe har skjedd i bedring av sikkerheten

NOE HAR SKJEDD MED SIKKERHETEN
Vi må likevel være glad for det som har skjedd av bedringer av sikkerheten. Nå må alle nye passasjerskip gjennomgå forhåndskontroll før det settes i rute. Rederiene er for- pliktet til å registrere passasjerene, og det kreves relevant språkkunnskap av beset- ningen, som ofte består av forskjellige nasjonaliteter.

Rederiorganisasjonen må nå kunne dokumentere sikre driftsrutiner. Det er innført krav om alarmanlegg, og vi skal heller ikke se bort fra betydningen av at både passasjerer og næringen forhåpentligvis er mer opptatt av sikkerhet enn tidligere, selv om dette ikke kan defineres i forskrifter.

Et viktig fremskritt er den såkalte ISM-koden, international safety management code, som har kommet de senere årene. Sleipner-ulykken viser dessverre at ISM-koden ikke har maktet å sikre de kvalitetsrutinene som var meningen.

NORSK BRANNVERN FORENING
Et lyspunkt var kontakten med Norsk Brannvern Forening, som vi allierte oss med før stortingsbehandlingen i 1993, og ved senere aktiviteter mot det politiske miljøet. Vi stilte ganske enkelt opp anbefalingene fra 1991 mot forslagene som ble fremmet og senere vedtatt i Stortinget.

Av 34 anbefalinger var 4 gjennomført i 1993. Dette vekket oppsikt, og fikk bred dekning i mediene - uten at Stortingets flertall ønsket en sterkere oppfølging av anbefalingene. Da vi dessuten kunne avdekke feilinformasjon til Stortinget fra handelsmin- ister Godal, noe han måtte beklage, fikk Støttegruppen dokumentert at vi jobbet seriøst på feltet.

FEIL I STORTINGSMELDINGEN
Det var flere feil i stortingsmeldingen, knyttet til klasseselskapenes funksjon, sikker- hetsopplæringen for cateringbesetningen og informasjon om et nordisk samarbeid som ikke fungerte. Departementet hadde dessuten lempet en midlertidig skjerping av brannvaktene ombord, fordi man hevdet fergene nå hadde installert røykdetektorer.

Det var Støttegruppen som avdekket at skipene slett ikke hadde slike detektorer i det opplyste omfanget. Lemping av brannvakter hadde dermed skjedd uten grunnlag, noe Godal måtte beklage.

I 1996 behandlet Stortinget de maritime næringene. Da ble problemene med å jobbe for sikkerhet til sjøs illustrert ved departementets holdning, formulert slik:- Spørs- målet om sikkerhetsnivå på innenriksfergene må ses i lys av at det ikke har vært ulykker. Det er vanskelig å vite hvordan man skal reagere når slike holdninger preger beslutningstakerne.

Lagt ut på nett i aug. 02

Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden