Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER

 

Skadelidte ville saksøke Lloyd`s register i Florida

SKADELIDTE ØNSKET Å SAKSØKE KLASSESELSKAPET
Klasseselskapet Lloyd's Register i Florida hadde utstedt sertifikatene til Scandinavian Star. Flere hundre skadelidte i en rekke land forsøkte å saksøke Lloyd's i USA, men søksmålet ble avvist fra amerikanske domstoler av formaliagrunner.

Et eksempel på hvilke situasjoner som kan inntreffe når man reiser seg mot inter- nasjonale shippingaktører, var brevet som Skuld sendt til samtlige overlevende og pårørende da de oppfattet at Støttegruppen mobiliserte til søksmål mot Lloyd`s.

SKREMSELSBREV FRA SKULD

Skuld fryktet antakelig et regressoppgjør, og sendte ut et rent skremselsbrev. I stedet for å følge vanlig advokatskikk, og sende brevet til våre advokater, gikk Skulds advokat direkte på den enkelte skadelidte, med et brev som mange måtte oppfatte som truende, der det ble åpnet for at man kunne bli erstatningspliktig overfor Skuld, dersom man saksøkte Lloyd's.

MOTSVAR FRA STØTTEGRUPPEN

Støttegruppen fikk heldigvis tak i brevet mens det ennå var i postgangen, og laget et motsvar som ble postet fra Postgirobygget i Oslo kl. 0200 om natten, og dermed lå i postkassene sammen med «skremmebrevet» fra Skuld.

Skulds
advokat ble klaget inn for advokatforeningens etiske råd, som først etter et halvt års saksgang med diverse utveksling av synspunkter, konkluderte rådet for- malistisk at Støttegruppen ikke var part, og dermed ikke i posisjon til å klage.

Det måtte en av de skadelidte selv gjøre. Dette ble ikke fulgt videre opp fra vår side. Det kunne vært en heldagsjobb i flere år å følge opp alle linjer av denne typen, men saken illustrerer godt hvor omfattende sakskomplekset ulykken på Scandinavian Star er.

Lagt ut på nett i aug. 02

 

Delområdet: Erfaringer vi har høstet.
ERFARINGER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden