Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.
HELSESKADER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:På kriser.no finner du
mange tips vedrørende
kriser, mediehåndtering,
om krisegrupper etc.

 

Helseundersøkelser og senskader blant etterlatte og overlevende etter større ulykker

BAKGRUNN
Bakgrunnen for det vi har å bidra med her, er ikke profesjonell kompetanse i hvordan enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner bør håndtere krisesituasjoner. Vårt bidrag er å formidle våre erfaringer etter en katastrofe og en livskrise, så får hver enkelt vurdere hvordan dette bidraget kan ha overføringsverdi til egen livssituasjon og profesjonelle utfordringer.

STORE ULYKKER UTLØSER NOE SOM ER UNIVERSIELT
Scandinavian Star-ulykken
rammet mange personlig hardt. Likevel ser vi at ulykken også vekker spesielle følelser hos mennesker som ikke selv ble berørt. Når så mange samtidig opplever den mest alvorlige krisen i sitt liv, synliggjør ulykken mer generelle menneskelige reaksjoner, og blir kanskje til erfaringer som andre kan ta del i og kjenne seg igjen i.

Scandinavian Star, Estonia, Sleipner og Åsta-ulykken utløser noe som er universelt. Liv blir sjelden det idelle man legger opp til i drømmer og romantisk planlegging. Livet har en ubegripelige kontrast mellom uovervinnelig styrke og hjelpeløs sårbarhet.

Fra Stiftelsen Skagerraks hjemmeside har vi hentet to artikler vedr. flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia:

Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.

SENSKADER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:


Helle Maria Wolstad
mistet foreldrene sine på Scandinavian Star. Nå har hun skrevet bok om hvordan man kan hjelpe sørgende til å bearbeide sorgen.
Les om boken på kpk.no

Dokumenter med utkriftsvennlig
utgave

er merket slik:


Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden
Startsiden