Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.
HELSESKADER

 

Helseundersøkelser og senskader

Helseundersøkelser og senskader
Støttegruppen har arbeidet hardt for at offentlige myndigheter skal vise ansvar å finansiere offentlige undersøkelser for å kartlegge helsetilstanden blant de over- levende etter brannen på Scandinavian Star. Dette har vi i stor grad ikke lyktes med. Vi har heller møtt stor motstand, både fra regjeringens side og fra Skuld, forsikrings- selskapet som skipet var forsikret i.

Men da vi er av den mening at slik forskning er særs viktig med tanke på lærdommer hele samfunnet (både privatpersoner og det offentlige helsevesen) kan høste frukter av dersom nye skatastrofer skjer, vil vi fortsatt sette fokus på nødvendigheten av slik forskning. Og ulykker de kommer de..

Det er nå foretatt en del undersøkelser, men myndighetene har så langt gjort alt for lite og trenerer slik forskning. En medisinsk rapport om helsetilstanden til den norske delen av besetning på skipet, konkluderer med at «Så godt som samtlige har hatt betydelige posttraumatiske stressymptomer», og at kun 50% av det norske mann- skapet var i arbeide 2 år etter ulykken.

Jan Harsem har skrevet noen ord om hvilke problemer den norske besetningen møtte i forhold til Stortinget.

 

 

Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.

SENSKADER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Startsiden
Startsiden