Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.
HELSESKADER

 

Sorggrupper og samtalegrupper

Av Marianne Opaas
(Hentet fra Støttebulletinen oktober 1990
)

TID OG ROM TIL I FELLESSKAP Å ARBEIDE SEG GJENNOM VONDE ERFARINGER, TANKER OG FØLELSER

Det er nå igang 5 grupper for mennesker som ble rammet av ulykken på Scandinavian Star, - 4 for etterlatte og 1 for overlevende. De etablerte gruppene drives ved Sorgtjenesten, Kairo Veiledningssenter og Prosjekt Sorg og Omsorg. Flere grupper kan startes ved behov.

HVA ER EN SORGGRUPPE?
En sorggruppe er en samtalegruppe for mennesker i sorg. Gruppen har opp til 7-8 deltakere og som regel 2 ledere. Lederne har taushetsplikt. Gruppen møtes hver 14. dag eller hver 3. uke, og er sammen ca. 2 timer hver gang. Gruppen er sammen fra 1/2 til kanskje 1 1/2 år.

Lederne er ikke nødvendigvis «eksperter på sorg». Deres viktigste oppgave er å hjelpe deltakerne til å utveksle erfaringer, tanker, følelser og praktiske problemer med hverandre. Ingen blir presset til å si mer om seg selv enn det som føles godt og riktig.

Det er ingen «riktig» måte å sørge på. Hver sorg er individuell, men en oppdager også mye som er likt. I gruppen skal du få støtte på dine følelser og behov og din måte å gå gjennom sorgen på.

KAN DET HJELPE Å DELTA I EN SORGGRUPPE?
For de som nå føler tapet intenst og smertefullt, virker det kanskje utenkelig at noe skal være til hjelp. Sorggruppen kan ikke gjøre tapet mindre. Likevel opplever mange sørgende det som en viktig støtte å kunne delta i en gruppe.

GRUPPER FOR OVERLEVENDE:
Som i sorggruppene er vi 2 ledere (psykologer) og max. 7-8 deltakere. Vi har møter ukentlig de første gangene, og regner med å holde på ca. 2-4 mnd, avhengig av deltakernes behov. Vi arbeider med vonde tanker, følelser og bilder fra ulykken, og med plager som er oppstått i hverdagen som følge av opplevelse.

 

Delområdet: Helseundersøkelser og senskader.
SENSKADER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden