Til startsiden

Oppdatert: 24.04.2010
Delområdet: Støttegruppas krav om sikkerhetstiltak.
STØTTEGRUPPAS KRAV
Rapporter og politisk behandling:


Dette er noen av de kravene
vi stilte i de første årene. Saken er i tillegg fulgt opp med mange henvendelser
til Norske og Danske myndigheter i
årene etter...


 

STØTTEGR. KRAV
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Dokumenter med utkriftsvennlig
utgave

er merket slik:


Utskriftsvennlig versjon.

Startsiden
Startsiden
Nødvendige sikkerhetstiltak Riksadvokaten må gjenoppta etterforskningen om hvem som eide skiper Riksadvokaten må gjenoppta etterforskningen om hvem som eide skiper Oppfølging av krav. Støttegruppens syn på hvordan saken om Scandinavians Star står per 1.11.04 Støttegruppen anker den danske riksadvokatens avslag av 28.01.05 Den danske riksadvokaten avslår ny etterforsking av Scandinavian Star