Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Delområdet: Støttegruppas krav om sikkerhetstiltak.
STØTTEGRUPPAS KRAV

 

Krav om ny politietterforskning om eierforholdene

UTDRAG AV BREV TIL
Statsadvokaten for København,
Frederiksberg og Tårnby

Jens Kofods Gade 1,3
1268 København K,
Danmark

Les hele
saken:


 • Anmodning om ny etterforsking - Scandinavian Star
  Det vises til tidligere brev til Rigsadvokat Henning Fode den 16. mai 2002. I sitt svar den 25. juni 2002 skriver Henning Fode: «Da de bagvedliggende oplysninger om rederiet har været efterforsket i Danmark, har Rigsadvokaten i Norge fundet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at norsk påtalemyndighet tager stilling til denne del af begæringen.
  »

  • De aktuelle opplysninger om rederiet er aldri etterforsket i Danmark.

  • Norges Riksadvokat henviser til Danmark grunnet arbeidsfordeling i inngått avtale

   

  Det forholder seg altså ikke slik at den norske Riksadvokaten har avvist et saksforhold med begrunnelse at det ikke er relevant. Tvert imot sies det at visse momenter er av interesse og relevans, men at grunnlaget for den videre vurdering må komme fra Danmark.

  BAKGRUNN
  Riksadvokaten i Oslo har vurdert en anmodning om å gjenoppta etterforskingen av ildspåsettelsen av Scandinavian Star natt til 7. april 1990. I sitt påtegningsark datert 2. mai 2002 finner Riksadvokaten ikke grunnlag for å iverksette ny etterforskning. Det understrekes likevel at saken stiller seg noe annerledes for opplysninger som knytter seg til overdragelse, eier- og forsikringsforhold vedrørende skipet.

  Etterforsking av slike forhold ble i 1990, etter avtale mellom de skandinaviske regjeringer, lagt til dansk påtalemyndighet. Med bakgrunn i denne avtalen mener Riksadvokaten i Norge at informasjoner om overdragelse, eier- og forsikringsforhold, og det eventuelle motiv dette kan representere for ildspåsettelsen, må frembringes av dansk påtalemyndighet.

  Den norske Riksadvokaten ba statsadvokatene i Oslo om å kontakte statsadvokatene i København med sikte på et møte om saken. Støttegruppen antar at kontakt mellom statsadvokatene i Oslo og Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby allerede er etablert.

  Umiddelbart etter ulykken etablerte flere hundre overlevende og pårørende fra en rekke land, hovedsakelig Norge og Danmark, en støttegruppe. Støttegruppen for overlevende og pårørende ble engasjert i et omfattende arbeid for å gi de skadelidte støtte og hjelp. Gruppen ble en viktig opinionsdanner for å presse frem strengere sikkerhetsregler på skip i skandinaviske farvann.

  I januar 1996 oversendte Støttegruppen en begjæring til Riksadvokaten i Danmark om ny etterforskning av rederansvaret etter ulykken. Støttegruppen hevdet at det foreligger informasjon som indikerer at Scandinavian Star hadde andre ansvarlige redere enn de som ble tiltalt og dømt ved rettssakene i 1992 og 1993. Dette er informasjon som aldri er vurdert av dansk påtalemyndighet.

Lagt ut på nett i september 2002
Delområdet: Støttegruppas krav om sikkerhetstiltak.
STØTTEGR. KRAV
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden