Til startsiden

Oppdatert: 14.04.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER
Rapporter og politisk behandling:
...
Lagt ut på nett:
08.04.10

OM MARKERINGEN:
PROGRAM FOR
DAGENTAKK TIL:
Det Norske Sjømannskor
for vakker sang!

Norsk Maritimt Museum
for at de stilte sine
lokeler til rådighet
!

TALER VED
MINNESMERKET
:
Jan Harsems tale

Varaordfører
Aud Kvalbeins tale


Varaordfører Aud Kvalbein

BILDER FRA
MARKERINGA PÅ


TAKKEBREV:
Takkebrev fra en av
de overlevende

STØTT OSS
ØKONOMISK:
Konto nr.:
1204.55.29647

Stemningsfull minnemarkering 20 år etter


7. april 2010. Store og små legger på blomster og tenner lys på minnesmerket.

VED MINNESMERKET:
Flere hundre personer hadde møtt opp til minnemarkeringen i går kveld. Noen få minutter over 17.30 startet det hele med at Per Søetorp framførte en vakker og sår trompetsolo av melodien «Amazing grace». Jan Harsem ønsket deretter alle fram- møtte velkommen og framførte deretter en sterk og gripende tale. Jans tale finner du i sin helhet litt ovenfor til venstre i margen.

DIKT OG HILSEN FRA OSLO KOMMUNE TO OVERLEVENDE
Deretter framførte Støttegruppegruppens «huspoet», Grete Holen, noen av sine gripende dikt hun har skrevet i tiden etter Scandinavian Star. Varaordfører Aud Kvalbein fra Oslo kommune framførte en hilsen fra kommunen og la ned krans. Kvalbeins tale kan du lese i sin helhet, se over til venstre.


Grete Holen leste dikt hun har skrevet i tiden etter Scandinavian Star-katastrofen.


Varaordfører Aud Kvalbein framførte en hilsen fra kommunen og la ned krans.

HILSEN FRA TO OVERLEVENDE
Halvor Harsem og Kay Vidar Jensen kom deretter med korte hilsener. Begge var de passasjerer på Scandinavian Star og var barn da ulykken inntraff i 1990. Først ut var Halvor som sa at han for
20 år siden var jeg ett og et halvt år gammel da skipet ble satt i brann.
- Jeg mistet moren min, og en lillebror jeg aldri fikk møte. Oppveksten min har gått veldig greit. Jeg husker ingenting av brannen selv, men jeg har alltid visst at Mamma var borte, og hvorfor det var slik. I dag har jeg et godt liv, og det er godt å se at så mange har kommet til 20 års markeringen her i dag. Jeg fikk leve videre, men veldig mange barn mistet livet den natten for 20 år siden. I dag kan vi minnes dem, og de andre ofrene - sammen.


Halvor til venstre og Kay Vidar foran minnesmerket.

Kay Vidar fulgte opp med disse ord:
- Jeg var selv 4 år i 1990 og husker så vidt ulykkesnatten. Min familie overlevde katastrofen. I dag går tankene mine til barna som ble ofre for denne ulykken. På vegne av oss som fikk oppleve å bli voksne, vil vi med respekt minnes dem som så tidlig i livet, ble borte i denne tragiske ulykken. Med nedleggelsen av denne krans ærer vi deres minne.

Etter at de i fellesskap la ned kransen oppfordret Jan møtelyden til ett minutts stillhet.

Den første delen av programmet ble så avsluttet med Per Søetorps trompetsolo med sangen «We'll meet again» - en Versjon etter Vera Lynn. Som avslutning ble det så lagt ned masse blomster og tent lys ved minnesmerket.Som avslutning ble det så lagt ned masse blomster og tent lys ved minnesmerket.


Så var det oppbrudd ved minnesmerket. Neste del på programmet er Bygdøy og ...

Norsk Maritimt Museum
Omtrent kl. 19:00 presis ønsket Jan Harsem velkommet til videre samling. Deretter framførte Det Norske Sjømannskor ett par-tre sanger. Noe som de frammøtte tydelig satte stor pris på. Det ble deretter kort informasjon om Norsk Maritimt Museum ved avdelingsleder Eyvind Bagle. Førstekonservator Elisabeth S. Koren forklarte litt om grunnlaget for museets lille utstilling om Scandinavian Star. I Forbindelse med sitt arbeidet har hun gjort en del undersøkelser vedrøren skipet, og Støttegruppen har fått lov til å legge ut en kronikk hun har skrevet på grunnlag av det hun har funnet fram til. KRONIKKEN KAN DU LESE HER.


Det Norske Sjømannskor i aksjon på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

Etter pausen, hvor det ble bl.a. ble servert rundstykker, kaker, kaffe og brus, leste Grete Holen noen flere dikt og kom med noen refleksjoner hun har gjort seg etter ulykken.

Jan Harsem ga en kortfattet gjennomgang av aktivitetene styret i Støttegruppen har gjort de siste årene, Bl.a. arbeidet for minnesmerket. Han gjorde også en kort presentasjon av de forskjellige i styret og deres arbeidsoppgaver.

BESØK FRA SVERIGE
Politietterforsker Agnar Knudson (Uddevalla) fortalte om noen sine opplevelser og sin befatning med ulykken. Brannredningsmann Ingvar Brynfors (Gøteborg) fortalte om sine opplevelser fra redningsaksjonen på Scandinavian Star. Særlig gjorde Brynfors' ord om hvilke arbeidsforhold brannmennene jobbet under, hva de opplevde og møtte ombord i båten, om branner som var slukket, men som blusset opp igjen, et veldig sterkt inntrykk på salen.

Det Norske Sjømannskor framførte deretter to-tre flere numre. Under Ordet fritt tok tidligere styreleder, Ole Arnt Westberg ordet. Han sa at det som gjorde det så vanskelig å bli ferdig med denne saken var antagelsene om at dette var forsikrings- svindel og at dette trolig var Norges største kriminalsak. Litt før 21:00 takket Jan for samlingen og ønsket alle vel hjem.

Tusen takk for en verdig og flott minnemarkering!
Kurt Evert StenbakkUtsnitt av en av plakatene fra utstillingen på Norsk Maritimt museum. Vi var
mange som lot oss friste av denne annonsen...


Utsnitt av en av plakatene fra utstillingen på Norsk Maritimt museum.Intervju med Ingvar Brynfors
Ingvar Brynfors var den første brannmannen som entret Scandinavian Star da skipet sto i brann. Ingvar deltok ved markeringen 7. april 2010, og holdt et gripende innlegg med voldsomt og dramatisk innhold. Her er et intervju med Ingvar som ble sendt på svensk TV den 7. april. SE INTERVJUET.

BILDER FRA MARKERINGA PÅ YUOTUBE


MUSIKKEN DU HØRER ER:
Tribute to the victimes of the The Scandinavian Star. Sang: Wivian Tveit

Markeringer og arbeide med minnesmerke

MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

20 ÅR ETTER:

Vidar Skillingsås
NRK-INTERVJU MED STYREMEDLEM
VIDAR SKILLINGSÅS

Ingvar Brynfors
INTERVJU MED
INGVAR BRYNFORS
PÅ SVENSK TV

KRONIKK:
KRONIKK
AV ELISABETH S.
KOREN,

NORSK MARITIMT
MUSEUM

 

Startsiden
Startsiden