Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER

 

MINNESMERKET:
STYRET I STØTTEGRUPPEN BER ALLE BERØRTE OM Å KOMME MED FORSLAG TIL TEKST PÅ MINNEPLATEN

Vi vil med dette informere våre medlemmer og andre interesserte om at billedhuggeren Jon Torgersen er godt i gang med byggingen av Minnesmerket. Det kan kort oppsummeres at det er god fremdrift på selve modellering av skulpturen og at billedhuggeren jobber parallelt med uformingen av minneplaten.


Hasse Magnusson.
Styremedlem og
arbeider med
minnesmerket

TEKST PÅ MINNEPLATEN
Styret i Støttegruppen har vedtatt at vi skal ha en tekst på minneplaten. I denne forbindelse ønsker vi i å invitere alle interesserte til å sende oss et forslag.

Vi ber om at teksten gjøres kort. Hvor begrensingen ligger er vanskelig å si noe om og vi ber derfor om at det her brukes skjønn.

Styret vil alene behandle forslagene som kommer inn og Styret påberoper seg retten til å gjøre eventuelle endringer i teksten og til å ta den endelige avgjørelsen om hvilken tekst som skal benyttes. Dette gjøres i samarbeide med Oslo Havnevesen.

FORSLAGSFRIST
Vi ber om at alle forslag sendes oss innen 31. desember 2004.

FORSLAG TIL TEKST SENDES
Hasse Magnusson og Grete Forslund. Kopi skal sendes Kurt Evert Stenbakk.

Oslo, 26. november 2004
For styret i Støttegruppen
Grete Forslun
d

Lagt ut på nett: 26.11.04

 

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden