Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER

 

HILSEN FRA REIDAR JOHANSEN

I de første årene etter katastrofen i 1990, var SV-politikeren Reidar Johansen fra Hammerfest og Finnmark den politikeren på Stortinget som i særlig grad lyttet til Støttegruppens kommentarer til norsk sjøfartspolitikk og de manglene i politikken som gjorde drift av substandard skip mulig.


Tidligere Stortingsrepresentant
Reidar Johansen
Samarbeidet med Reidar Johansen knyttet seg særlig til Stortingets behandling av stortingsmeldingen om Scandinavian Star i februar/mars 1993. Ved markeringen på kaien i april 1995, 5 år etter ulykken, var det Reidar Johansen som holdt en tale til mange fremmøtte berørte etter ulykken.

Senere tok Reidar Johansen initiativ til å etablere et nettverk av politikere i søster- partiene i Sverige og Danmark, med sikte på en samordning av politikk vedrørende sikkerhet til sjøs. Støttegruppen ble benyttet som referansegruppe i dette arbeidet.

Selv om Støttegruppen aldri har tatt partipolitiske standpunkter, satte vi stor pris på at denne gruppen folkevalgte i det norske Stortinget, danske Folketinget og svenske Riksdagen, så markert ønsket å sette sjøsikkerhet på dagsorden.

Senere på 1990-tallet tok også andre politikere, særlig Erling Folkvord, til orde for mer aktiv oppfølging av sikkerheten til sjøs. I det danske Folketinget erfarte Støtte- gruppen at det var partiene lengst til høyre og lengst til venstre som mest aktivt støttet våre argumenter for bedre sikkerhet og bedre innsyn i eier- og ansvarsfor- holdene på skip.

Reidar Johansen er invitert til Oslo 7. april, men har dessverre ikke anledning til å delta. Han har sendt følgende hilsen til Støttegruppen:

Tusen takk for invitasjonen!

Jeg husker dette så altfor godt. Men det kan bli vanskelig å komme fra arbeide for å delta på avdukningen. Så skulle det nå være sånn at undertegnede ikke kan være tilstede - så hadde jeg satt umåtelig pris på at du hadde overbrakt min dypeste medfølelse og store ærbødighet overfor det arbeide dere etterlatte har stått på med i alle disse årene. Dere har gjennom dette arbeidet satt dype spor i norsk sjøfartspolitikk, sikkerhetstenkning og i politisk oppmerksomhet mot skipsfartsnæringa generelt. Dette skal dere huskes for! La minnebautaen også bli et minne over det arbeidet.

I dyp ærbødighet.

Reidar Johansen pt. lærer for innvandrere til vårt land i Hammerfest og ennå politisk aktiv i min hjemkommune.

Program for Minnemarkeringen (PDF-format)

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

(PDF-format)

Startsiden
Startsiden