Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER

 

Minnemarkering 10 år etter ulykken

MINNESTUND VED DIAKONHJEMMET I OSLO
Klokkeklare Sølvguttstemmer og levende lys skapte en verdig ramme rundt 10-årsmarkeringen av brannen på Scandinavian Star. Rundt 100 berørte møtte lørdag 8. april 2000 til en minnestund ved Diakonhjemmet i Oslo


Fra minnegudstjeneste i
København i mai 1990
Innbudte til markeringen var overlevende, pårørende, redningspersonell, hjelpe- apparat og alle som på en eller annen måte ble berørt av Scandinavian Star-ulykken.

Under arrangementet var det tale i kapellet ved Diakonhjemmets prest, Kjell Nordstokke.

- Det har gått 10 år siden den natten dere aldri kan og skal glemme. Slik innledet Diakonhjemmets prest, Kjell Nordstokke, minnestunden. De overlevende og etter- lattes kamp for å «få fram sannheten etter ulykken og for å få reist et minnesmerke som et synlig tegn på det som skjedde ulykkesnatten» sto sentralt i Nordstokkes tale, der han også nevnte «grådigheten som fører til at det å tjene penger blir viktigere enn sikkerheten».

Tidligere ordfører i Oslo, Albert Nordengen, holdt en tale på vegne av Støttegruppen. Nordengen har forøvrig vært en god støttespiller for Støttegruppen i arbeidet for å reise et minnesmerke. Et mindre kor fra Sølvguttene sang. Etter minnesamværet i kapellet, var det enkel servering og sosialt samvær.

Da markeringen ved Diakonhjemmet var over, dro de fleste av oss ned til Palékaia ved Oslo Børs, hvorfra Scandinavian Star seilte den 6. april 1990. Det ble lagt ned en krans i fjorden.

Lagt ut på nett: 25.01.03


Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden