Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER

 

BEVILGNING
Støttegruppen er bevilget 2.6 millioner fra Næringsdepartementet i tilskudd for å reise et minnesmerke etter brannen på Scandinavian Star

Støttegruppen ble i møte i dag med næringsminister Ansgar Gabrielsen bevilget 2,6 millioner kroner som tilskudd for å reise et minnesmerke etter Scandinavian Star-ulykken den 7. april 1990.

Helt siden brannen på Scandinavian Star har det vært et behov og et sterkt ønske blant de berørte om å få reist et minnes- merke etter brannkatastrofen.


Hasse Magnusson.
Styremedlem og
arbeider med minnesmerket
Etter en del fram og tilbake om plassering, stilte Oslo havnevesen seg for en tid siden positiv til Støttegruppens forespørsel om en plassering av et minnesmerke på et grøntareale (Akershusstranda) rett nedenfor Akershus festning. På bakgrunn av dette ble det satt ned et utvalg som skulle arbeide videre med å reise minnesmerket.

Hasse Magnusson og Grete Forslund har vært Støttegruppens representanter i ar- beidsgruppen. I utvalget har det også sittet representanter for Oslo Havnevesen, Kommandantskapet på Akershus, Oslo kommunale kunstsamlinger, Forsvarsbygg, Byantikvaren og Friluftsetaten.

Etter flere års arbeide med saken, kan Hasse Magnusson og Grete Forslund i dag meddele at Støttegruppen har fått bevilget 2,6 millioner kroner av Næringsdeparte- mentet til å reise Minnesmerket. Grete Forslund sier til Støttegruppens hjemmeside at

- Det har i dag klokken 12:00 vært et møte på Akershusstranda hvor minnesmerket skal stå. I dette møtet var Statsråd Ansgar Gabrielsen og en sekretær fra Nærings- departementet, Havnedirektøren og Bente Lie fra Havnevesenet som er leder for arbeidsgruppen.

- Hasse og Karin representerte Støttegruppen. NRK og Dagbladet var også til stede så vi kan vel vente oss en annonsering på nyhetene i kveld.

- Videre vil Bente Lie, leder for arbeidsgruppen, innkalle til et møte slik at vi får avtalt hvordan vi videre går frem.

Hasse Magnusson gratulerer styret med at vi nå endelig er i havn - bokstavelig talt.

Styret i Støttegruppen sier seg veldig fornøyd med utviklingen i saken og vil komme med mer stoff om minnesmerket så snart det lar seg gjøres.

K.E.S.

Lagt ut på nett: 26.11.03

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden