Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER
Rapporter og politisk behandling:
Lagt ut på nett:
04.04.06
 

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER IFM. AVDUKINGEN AV MINNESMERKET


Porten inn til Akershus festning. Foto: Jan Harsem.

Styret i Støttegruppen ønsker å komme med noen få praktiske opplysninger ved- rørende arrangementet den 7. april, kl 18.00.

PARKERING OG ATKOMST MED BIL
Det er parkeringsmuligheter

  • inne på festningsområdet på Akershus festning - fra kl. 1700. Porten er åpen.
  • Gangvei mellom festningen og monumentet. Porten til Kongens gate står åpen.

ANKOMST MED TRIKK
Ta trikk nr. 12 til Rådhusplassen. Deretter er det kun noen få minutters gange, i ret- ning sør langs Akershuskai Nordre, i retning Akershus festning. Se fotografi over.


Plassering av minnesmerket.

ANKOMST MED BUSS
Mange busser stanser i Dronningens gate. Buss 31 og 32 stopper ved Dronningens gate (i Prinsens gate). Gå for eksempel Rosenkrantz gate ned i retning havna og Oslo Rådhus. Deretter er det som over: kun noen få minutters gange, i retning sør langs Akershuskai Nordre, i retning Akershus festning.

FINNE VEIEN TIL FANEHALLEN
Fanehallen ligger tvers over Forsvarsmuseet inne på Akershus festning. Det blir stort sett samlet avmarsj til Fanehallen etter avdukingen av monumentet, så dit skulle det ikke bli vanskelig å finne fram.


Du skal opp trappa til høyre. Foto: Jan Harsem.

GJESTEPROTOKOLL BLIR LAGT UT I FANEHALLEN
Det blir anledning til å skrive seg inn i en enkel gjesteprotokoll for de som ønsker det. På denne måten håper styret i Støttegruppen å nå flere berørte av ulykken, personer som vi har dårlige, feilaktige eller mangelfulle adresseopplysninger på.

E-POSTLISTE
Styret holder på å lage en e-postliste over de berørte for å kunne nå disse raskt ifm. andre arrangement eller saker som måtte dukke opp i forbindelse med Scandinavian Star. Dette gjelder bl.a. vår anke over den danske Rigsadvokatens avgjørelse, datert 31. januar 2005, om ikke å gjenoppta deler av etterforskningen vedrørende Scandinavian Star. Berørte kan også sende en e-post med sine adresseopplysninger til kurt.evert@chello.no.

FINANSIERING AV ARRANGEMENTET
Støttegruppen vil få store utgifter med arrangementet og utgiftene står ennå ikke i forhold til vår økonomi. Vi har mottatt kr. 60.000,- fra Sosial- og helsedirektoratet. Og vi har også søkt om kr. 40.000,- fra den danske regjeringen. Det vil bli lagt ut en giro i Fanehallen - som vi håper flere av dere vil bruke.

ØKONOMISK STØTTE PÅ GIRO
De som ønsker å gi økonomisk støtte over giro, kan gjøre det til vår bankkonto: 1204.55.29647. Merk innbetalingen med «Minnesmerket». Det vil bli lagt ut eget regnskap over alle kostnader og finansiering vedrørende avdukingen av minnesmerket så snart dette er klart.

Tilskudd kan sendes til:

Konto nr.: 1204.55.29647
Støttegruppen etter Scandinavian Star
v/ kasserer Harry Leif jensen
Sørkedalsveien 3 oppg. 2
0369 Oslo

For styret i Støttegruppen
Kurt Evert Stenbakk

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

(PDF-format)

Startsiden
Startsiden