Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Markeringer og arbeide med minnesmerke
MARKERINGER

 

Statusrapport om minnesmerket - per 28.01.03

Av: Grete Forslund

TATT LANG TID
Som alle berørte av Scandinavian Star har forstått, har det vært en lang vei å gå for å få gjennomslag hos de respektive grunneiere m.h.t en plassering av et minnes- merke etter ulykken. Da vi ser at det etter andre større ulykker blir satt opp et minnesmerke ganske raskt, synes vi at det har vært vanskelig å fatte at dette skulle være så vanskelig, men nå med vår gode dialog og samarbeide med Oslo Havnevesen, ser vi framover mot stor fremdrift i arbeidet med å sette opp minnesmerket.

Trykk for større bilde.
Omtrentelig plassering av minnesmerket. Trykk ovenfor
for større bilde.


DIALOG MED OSLO HAVNEVESEN

Vi har det siste året hatt en god dialog med Oslo havnevesen for en plassering på deres område. Det er også slik at det foreligger en reguleringsplan for området i regi av Oslo Kommune, v/ Plan- og Utbyggingsetaten. Etter møte med Plan- og Utbyggingsetaten, klarte vi å få til at etaten har tatt hensyn til en plassering av minnesmerket i nevnte reguleringsplan.

NEDSATT EN ARBEIDSGRUPPE
Etter de innledende faser som nevnt ovenfor, er det nedsatt en arbeidsgruppe som består av Støttegruppen ved Hasse Magnusson og undertegnede, Havnevesenet, Kommandantskapet på Akershus, de kommunale kunstsamlinger, Forsvarsbygg, Byantikvaren og Friluftsetaten.

Per i dag har vi kommet så langt at vi har blitt enige om en gunstig plassering og som ovennevnte etater kan gå god for. Denne plasseringen er på et grøntareale rett under Akershus festning - med utsikt mot sjøen. Man kan tenke seg at man står med ryggen mot festningen og ser ut mot sjøen. Nærmere bestemt området mellom havneveg og fjellveg like nord for grusvegen til søndre tunnel. Denne plasseringen er uproblematisk for Kommandantskapet på Akershus og Forsvarsbygg anser det derfor ikke som nødvendig med videre deltakelse i gruppen, men ønsker å bli holdt orientert.

VIDERE ARBEID OG FREMDRIFT
I siste møte i arbeidsgruppen, som fant sted 22. januar, la billedhuggeren John Torgersen fram en skisse med forslag til plassering av minnesmerke, presentasjonsavtaler og benker.

Dette vil bli avklart med de involverte kommunale etater om kort tid, og i god tid før neste møte den 19. februar i arbeidsgruppen.

FORPROSJEKT
Det utarbeides et forprosjekt som vil inngå som en premiss i den planlagte arkitekt- konkurransen på Akershusstranda. Forprosjektet skal inneholde bakgrunn for tiltaket, forslag til utforming med materialvalg og plassering, finansieringsplan, kostnads- overslag, fremdrift og planlagt avduking.

Vi kommer tilbake med en oppdatering så snart vi har noe mer konkret å informere om.

Med vennlig
Grete Forslund


Lagt ut på nett: 28.01.03

 

Markeringer og arbeide med minnesmerke
MINNESMERKE
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden