STØTTEGRUPPEN FOR ETTERLATTE OG OVERLEVENDE ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN


MARKERINGER OG ARBEIDE FOR Å REISE MINNESMERKE

Minnemarkering 15 år etter ulykken

MINNESTUND VED PALÉKAIA
Onsdag 6. april var det 15 år siden Scandinavian Star seilte ut fra Oslo... I går igjen møttes vi kl. 20.00 på Palékaia i Oslo - i et ufyselig vær med regn og stormkast «fra alle kanter».


Jan Harsem fra styret i Støttegruppen ønsket velkommen. I overkant av 40 pårørende og overlevende hadde møtt fram - på to dagers varsel. To representanter fra Oslo havnevesen var også til stede. Vi forsøkte å tenne lys på kaia, men dette lyktes ikke grunnet været!
Etter en kort samling på Palékaia fraktet en minibuss undertegnede og de fleste andre til stedet hvor minnesmerket skal plasseres, nedenfor Akershus festning. Her lyktes det å tenne lysene og det ble etter noen få ord av Jan, lagt ned roser fra representantene fra Oslo havnevesen og blomster og roser fra styret og de berørte.

Deretter ble vi fraktet til Hotel Opera, der vi etter litt klabb og babb fikk tildelt en sal - og arrangementet kunne fortsette. En tidligere politimann fra Oslopolitiet (han som hadde ansvaret for brannetterforskningen like etter brannen) sa noen personlige ord om hvordan han så på etterforskningen da og nå. Deretter orienterte Jan kort om

  • framdriften vedrørende minnesmerket
  • grunnlaget for ankesaken til det danske justisministeriet
  • samt noen ord om senskadeundersøkelsen som nå skal gjennomføres i regi av Rikshospitalet

Arrangementet ble avslutta med enkel servering og hyggelig prat rundt bordene.

AVDUKING AV MINNESMERKET?
Styret kan her å nå varsle fra om at Minnesmerket med stor sannsynlighet blir avduket den 6. april 2006 - altså akkurat 16 år etter at Scandinavian Star forlot Oslo. Men uansett: Da vil det bli en stor markering - og de berørte vil da bli varslet i god tid!

For styret i Støttegruppen
Kurt Evert Stenbakk


STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR-ULYKKEN
Pb 23 , 1371 Asker
Bankkonto: 1204.55.29647

[Startsiden]


Skriv ut!
[Lukk vindu]