Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER 

20 år siden Scandinavian Star

I april er det 20 år siden Scandinavian Star-ulykken. Støttegruppen plan- legger en sammenkomst ved Norsk Maritimt Museum (Norsk Sjøfarts- museum) på Bygdøy, hvor det også forberedes en mindre utstilling med Scandinavian Star som tema.Mer konkret program følger senere.


Runde årstall er naturlige kontaktpunkter for markering. Norsk Maritimt Museum (Norsk Sjøfartsmuseum) har vist stor velvilje både til å la Støttegruppen leie lokaler for en sammenkomst i april, og å vie ulykken noe oppmerksomhet i form av en utstilling. Norsk Sjøfartsmuseum har aldri presentert denne siden av skipsfarten tidligere, og mener at 20 år etter Scandinavian Star kan være en riktig anledning til å ha et slikt fokus.

Til sin egen planlegging ønsker museet hjelp til å finne gjentander som kan representere fortellinger som presentere ulykken. Nøkler til lugaren - gjenstander fra skipet - bilder... Spørsmål og innspill til museet om dette kan rettes til:

  • Eyvind Bagle
  • Elisabeth S. Koren

Tlf.: 24 11 41 50
www.norsk-sjofartsmuseum.no/

Støttegruppen har behov for oversikt over hvem som kan tenke seg å delta i et samvær i forbindelse med 20 års markeringen. Send gjerne uforbindtlig beskjed om dette allerede nå til Støttegruppen v/ Jan Harsem:

E-post: jan@harsem.no
Tlf.: 95 77 11 99

Program blir presentert senere.

Asker, 4. januar 2010
Jan Harsem
Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden