Til startsiden

Oppdatert: 07.04.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER 

20 år siden Scandinavian Star

MINNEMARKERING 7. april

Onsdag 7. april er det 20 år siden ulykken med passasjerfergen Scandinavian Star. I den forbindelse har Støttegruppen en markering ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo. (tidligere Sjøfartsmuseet).

Norsk Maritimt  Museum på Bygdøy.

BREV TIL DE BERØRTE I NORGE
Støttegruppen
har i dag, den 19. feb. sendt brev til alle norske berørte av ulykken.
Da vi har sett det som lite hensiktsmessig å be
berørte fra Danmark, Sverige etc., har vi i denne omgang ikke sendt eget brev til disse. Men alle berørte er selvsagt velkommen! Med det første vil det bli sendt likelydende innbydelser til utvalgte per- soner fra offentlig forvaltning, noen politikere, advokater og andre støttespillere.

Brevet til de norske berørte kan du lese her.


Noen praktiske opplysninger vedr. minnemarkeringen 7. april

PÅMELDING: Snarest mulig. Senest 30. mars 2010. Se flere opplysninger lenger ned.

OPPMØTE:

Minnesmerket (nedenfor Akershus festning)
SAMMENKOMST: Norsk Maritimt Museum*
TRANSPORT: Enkleste måte er å ta buss 30 mot Bygdøy fra Wessels plass som går helt fram til Sjøfartsmuseet - Bygdøynes
FORELØPIG PROGRAM (ufullstendig)
TID STED
Kl 17.30
Minnesmerket
- Kort minnetale
Kl 18.30-19.00 Norsk Maritimt Museum
- Prat rundt bordene
- Enkel bevertning med kaffe, te, mineralvann, kaker, wienerbrød
- Utstilling om Scandinavian Star
Kl 21.00
- Slutt (ikke bestemt ennå)

VEL MØTT!

Mvh
Styret i Støttegruppen

Kostnader til utsending av brever, lokalleie og servering dekkes ved frivillige innbetalinger til vår bankkonto. Styret har ikke jevnlige møter lenger, men bidrag til Støttegruppen gjør det mulig for styret å organisere seg når det er grunnlag og be- hov for det. Vi har ingen kontingent for deltakelse, men takker for ethvert bidrag!

Støtte kan sendes til Støttegruppen etter Scandinavian Star,
konto nr.: 1204.55.29647
v/ Harry Leif Jensen, Sørkedalsveien 3 oppg. 2, 0369 Oslo

PÅMELDING
Du kan sende påmelding til markeringen onsdag 7. april ved å ringe - eller helst ved å sende e-post med navn (adresse) og antall påmeldte til:

NAVN E-POST TLF:
Jan Harsem jan@harsem.no 957 71 199
Harry Leif Jensen harrylj@broadpark.no 915 14 713
Kurt Evert Stenbakk kurt.evert@odinsweb.no 986 00 260
     

STØTTEGRUPPENS ADRESSELISTER
Vi har brukt tidligere adresselister og en egen database vi hadde til avdukingen av Minnesmerket i 2006 som grunnlag for utsendingen av brevet til 20-årsmarkeringen. Og etter beste evne har vi prøvd å oppdatere denne. Men etter hvert som åra går, blir databasen mer og mer foreldet og vanskeligere å holde oppdatert.

Så, dersom du har nye adresseopplysninger, flyttet i de siste årene og ikke har fått denne innbydelsen, ber vi deg om å sende oss en e-post med
navn, adresse tlf. nummer til

Kurt Evert Stenbakk

* Norsk Maritimt Museum
«Norsk Maritimt Museum har som hovedmål å være en landsdekkende institusjon som skal skape kunnskap om norsk sjøfart og virksomhet knyttet til kyst, sjø og vassdrag i historiske og samtidige perspektiver. Det er videre et mål å belyse hvordan dette har hatt og har betydning for kulturell, sosial og økonomisk utvikling i Norge».
Se museets hjemmeside.

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden