Til startsiden

Oppdatert: 07.04.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Støttegruppen ikke involvert i anmeldelser


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart!
Foto: Kurt Evert Stenbakk

...............................................................................................................

Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star anser at verken reder-ansvaret for straffbar operasjon av det ikke-sjødyktige skipet, eller brannstiftelsen, er til-fredsstillende oppklart av skandinaviske myndigheter. Vi har derfor siden første gjenopp-tagelsesanmodning i januar 1996 arbeidet for ny granskning av tema som er strafferettslig foreldet, og ny etterforskning av straffeansvar som ennå ikke er foreldet.

Denne helgen har «Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star» fremlagt en rekke «nye» opplysninger som bekrefter at henleggelsen i mars 1991 av brannetterforsk-ningen nå må omgjøres. Grundige branntekniske utredninger konkluderer med at det har vært flere uavhengige brannstarter om bord i Scandinvaian Star gjennom helgen 7. - 8. april 1990. Dersom dette er korrekt, så utelukkes politiets antatte gjerningsperson som brann-stifter.

Vi mener at brannstiftelsen ikke er tilfredsstillende etterforsket og henlagt, gitt det som i dag foreligger, og vi arbeider fortsatt med dette temaet. Vi godtar ikke Riksadvokatens vurdering om mulig stigmatisering av de personer fra Sea Escape som var om bord i skipet da ytterligere brannstiftelser skal ha funnet sted, tillegges større vekt enn ofrenes og retts-statens behov for å utrede hvorvidt det har vært brannstiftelser etter at den antatte gjerningspersonen var død.

Det fremkommer av media at Stiftelsen vil anmelde både påtaleansvarlig ved Oslo-politiet i 1990, og Riksadvokaten. Det presiseres at Støttegruppen ikke har hatt del i tiltak vedrørende disse varslede anmeldelsene.

LES OGSÅ:
Scandinavian Star-enke ber brannstiftere stå frem
| - Dette er en mordbrann |

| Etterlatte krever ny Scandinavian Star-granskning |

...............................................................................................................

Faximilie Aftenposten søndag 7. april 2013:


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
SISTE!

«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................
Scandinavian Star- gruppe anmelder politi

Les mer på
Aftenposten

..........................

Ekspertgruppe: Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
- Gikk over lik.

Les mer på
dagbladet.no

..........................
– Mannskap stiftet Scandinavian
Star-brann


Les mer på
fb.no/nyheter

..........................
– Ni av mannskapet tente på skipet
Forsikringssvindel
var årsaken til «Scandinavian Star»-brannen, som tok 159 menneskeliv. Det mener granskingsgruppe.

Les mer på TV2


Startsiden
Startsiden