Til startsiden

Oppdatert: 19.11.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Fortsatt åpent om Scandinavian Star-gransking

TIL STORTINGET V/

  • Kontroll og konstitusjonskomiteens medlemmer
  • Justiskomiteens medlemmer
  • Næringskomiteens medlemmer
  • Partigruppene

På vegne av Støttegruppen etter Scandinavian Star tilskrives Stortinget med dette på bakgrunn av kveldens medieoppslag om behandlingen av Scandinavian Star i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Se Oppslaget

Støttegruppen har siden dagene umiddelbart etter mordbrannkatastrofen representert overlevende og etterlatte i flere land. Vi var høringsinstans ved Stortingets behandling i 1993 av stortingsmeldingen om Scandinavian Star. I april 2013 leverte vi anmodningen om ny gransking (se vedlegg, trykk på bildet ovenfor). Denne anmodningen er for tiden er til behandling i regjeringen v/ Justisdepartementet, og inngikk i grunnlaget for interpella- sjonsdebatten i Stortinget den 28. november 2013.

Støttegruppen er invitert til møte med justisminister Anders Anundsen førstkommende tirsdag 25. november kl. 1200. Vi vil da legge frem våre argumenter for gransking, og presisere vårt forslag til mandat, på bakgrunn av at Riksadvokaten i etterkant av vår opprinnelige granskningsanmodning har besluttet å gjenoppta politiets etterforsking.

Uansett om en eventuell ny gransking skjer på bakgrunn av regjeringsvedtak eller som parlamentarisk gransking, så er det naturlig at eventuelt vedtak om ny gransking og organisering og mandat for denne, skjer samordnet mellom regjeringen og Stortinget.

Vi håper at Støttegruppen kan bli invitert til aktuelle høringer / møter på komitenivå / møter med de forskjellige partifraksjonene, slik at Stortinget har hørt Støttegruppens synspunkter før det fattes beslutning i Stortinget om denne saken.

Politirapporten datert mars 2014, offentliggjort i juni 2014, lå til grunn for Riksadvokatens avgjørelse om å iverksette ny etterforsking. Rapporten inneholder vesentlige erkjennelser fra politiet og påtalemyndighetens side.

For justisministeren på tirsdag, og Stortinget i oppfølgende kontakt, vil vi dokumentere at Stortinget siden 1990 ved flere anledninger er feilinformert om viktige ansvarsforhold knyttet til Scandinavan Star. Det vil derfor være en historisk feilvurdering hvis ikke også det politiske systemet, tilsvarende påtalemyndigheten, viser vilje til erkjennelse og læring for fremtiden.

Beslutning om ny gransking vil vise en slik vilje.

Det faktiske grunnlaget for et slikt vedtak er til stede. Den menneskelige siden av saken krever også dette vedtaket. Det er en daglig smerte for de berørte etter katastrofen i 1990 at sentrale spørsmål fortsatt står ubesvart. Flere av disse spørsmålene har andre dimensjoner enn kun straffeansvaret. Dette er forhold som de politiske myndighetene har ansvar for å behandle.

Med vennlig hilsen
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR

Jan Harsem, for styret
TLF.: 66 900 451 - 95 771 199

(Saken er først presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden