Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

SCANDINAVIAN STAR I BORGARTING LAGMANNSRETT

Scandinavian Star er igjen tema i rettssalen, 16,5 år etter ulykken. Danske Mike Axdal ønsker å fremme erstatningskrav mot Skuld, men Oslo tingrett kom i mai 2005 til at kravet var foreldet.

Torsdag 5. oktober og fredag 6. oktober behandles ankesaken i Borgarting lagmannsrett i Oslo.


SAKSØKER
: Mike Axdal


I forbindelse med saken Mike førte ved Oslo tingrett, og nå fører for Borgarting lagmannsrett, har Mike hatt full støtte fra Støttegruppen, som bla. har skrevet anbefaling til Justisdepartementet om innvilgelse av fri rettshjelp, både i tingretten og lagmannsretten.

Støttegruppen mener det er en uholdbar situasjon at Oslo tingrett mener at Mike har hatt kunnskap til å saksøke Skuld i mange år, så lenge dette er en kunnskap som fortsatt avvises av den danske riksadvokaten og den danske justisministeren, så sent som i juli i år.

Asker, 5.10.2006
Jan Harsem


Axdal tapte i Borgarting lagmannsrett. Les hele dommen: PDF)

Mike Axdals kommentar til dommen i borgarting lagmannsrett

 

 

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden