Til startsiden

Oppdatert: 03.07.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
Tilleggsbrev av 19.06.2014
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
03.07.14


 

Ny etterforskning åpner for bistandsadvokat


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

I og med at Riksadvokaten har besluttet Scandinavian Star-saken delvis gjenåpnet vurderer Oslo politidistrikt hvorvidt det vil være naturlig at det nå oppnevnes bistandsadvokat. Det opplyser politiet i en melding til Støttegruppen.

Støttegruppen har i dag mottatt e-post fra politiet med følgende tekst:

«I og med at Riksadvokaten har besluttet Scandinavian Star-saken delvis gjenåpnet vurderer Oslo politidistrikt hvorvidt det vil være naturlig at det nå oppnevnes bistandsadvokat i saken.

Det vises til bestemmelsene i straffeprosessloven om vilkårene for og fremgangsmåten for slik oppnevnelse, §§ 107a) følgende.

Der fremgår at politiet skal informere om muligheten for slik oppnevning, § 107b. I og med at denne saken nå delvis er gjenåpnet og derfor er en pågående straffesak hvor det hadde vært naturlig med slik oppnevning om forholdet hadde skjedd i dag, gjøres oppmerksom på denne muligheten.

Da jeg er kjent med at de forskjellige grupperinger av etterlatte har latt seg bistå av advokat allerede, bes om at denne henvendelsen drøftes med respektive advokater. Det kan også bes om andre advokater som kan foreslås.

Dersom dette er ønskelig bes om tilbakemelding mht hvem som ønskes oppnevnt.
Deretter vil Oslo politidistrikt i tilfelle oversende en begjæring til Oslo tingrett om oppnevnelse.

Det er opp til Oslo tingrett å avgjøre begjæringen både om det skal oppnevnes og i tilfelle hvor mange. Dette er ikke en sak som gir automatisk rett til bistandsadvokat, men vurderes konkret av retten ut fra behovet mv, jfr strprl § 107a siste ledd.

Med vennlig hilsen
Anne Karin Blanck
Påtaleavsnittsleder»

Støttegruppen søker nå juridisk bistand, slik politiet anbefaler. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om kort tid, da det er viktig at dette raskt kan komme på plass.

UANSETT:

Uavhengig av tema bistandsadvokat, har Støttegruppen besluttet å arrangere et informasjonsmøte om status i saken tirsdag 9. september kl. 19.00. Vi kommer tilbake med program for møtet og nærmere praktisk informasjon om lokalisering.


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden