Til startsiden

Oppdatert: 20.09.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Mandat til koordinerende bistandsadvokater etter Scandinavian Star er klart


Oppnevnt som bistandsadvokater: Siv Hallgren og Espen Komnæs.

I forbindelse med Riksadvokatens vedtak om ny etterforskning etter Scandinavian Star, har Oslo Tingrett utpekt advokatene Siv Hallgren og Espen Komnæs til koordinerende bistandsadvokater. I forrige uke var også det formelle mandatet til de to klart.

I mandatet viser Oslo Tingrett til kriteriene for å få oppnevnt bistandsadvokat. Det vises samtidig til at det form mange etterlatte og overlevende ikke vil foreligge «særlige forhold» som tilsier at de har behov for å få oppnevnt egen bistandsadvokat. De som er direkte berørte vil likevel kunne ha et ønske om å bli oppdatert om hvordan etterforskingen utvikler seg, samt ha innspill i forhold til etterforskingen.

Mandatet til advokat Siv Hallgren finner du HER

Mandatet til advokat Espen Komnæs finner du HER

Jan Harsem
Støttegruppen

..........................................................................................................
Les også:
Oppnevningsbrevet til advokat Siv Hallgren og Espen Komnes.»

I TILLEGG TIL DET SOM KOMMER FRAM AV MANDATET TIL BISTANDSADVOKATENE KAN EN I
Straffelovens § 9 LESE:

«Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade.

Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde.»


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden