Til startsiden

Oppdatert: 31.01.2021
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Støttegruppen til Danmark: Avklar formål med undersøkelsene først!

Støttegruppen har lørdag kveld sendt brev til det danske Folketinget, Justisminister Nick Hækkerup og den danske Rigsadvokaten

Brevet er sendt på bakgrunn av at Danmark nå iverksetter nye undersøkelser av Scandinavian Star. Slik det ser ut i dag, blir nye undersøkelser iverksett som politimessig etterforsking. Støttegruppen peker på at dette har flere svakheter, og ber danske myndigheter om å avklare hva formålet med undersøkelsene skal være, hvilke faktum er det som skal belyses, før det tas stilling til om det skal iverksettes politimessig etterforsking eller gransking.

Les hele saken.
Støttegruppens brev

.............................................................................

Hele brevet har denne ordlyden:

Det vises til brev fra Støttegruppen 5. januar 2021. Brevet er for ordens skyld vvedlagtr.

De siste ukene har vi fulgt med i danske medier, og forstår at Folketingets retsudvalg primært ønsker en politimessig etterforsking fremfor en granskingskommisjon.

Det vesentlige nå er å etablere korrekt faktum! Først når faktum foreligger kan det vurderes hvilken relevans dette har for:

  • straffbare forhold som ikke er foreldet
  • konsekvenser for videre behandling i Norge, Danmark, andre land eller samarbeid mellom land
  • konsekvenser for dansk, svensk og norsk regulering av skipsfart, skipskontroll og initiativer i Paris MOU, IMO og EMSA
  • eventuelt korrektiv til grunnlaget for tidligere domfellelser
  • andre forhold, f. eks. overlevende og etterlattes rettigheter.

Folketinget, Justitsministeren og eventuelt Anklagemyndigheden må først avgjøre hvilke faktum som skal belyses og hvilke funksjoner nye undersøkelser skal ha. Deretter kan det besluttes organisering, hjemmel, mandat og iverksetting for undersøkelsene, enten som etterforsking eller gransking.

Dersom det besluttes å iverksette politimessig etterforsking for å avdekke om økonomiske interesser hos eier var motiv for brannstiftelsen - uten slik avklaring som vi ber om - så er vår bekymring:

  • Politiets etterforsking avgrenses til ett mulig hendelsesforløp og motiv for brannstiftelsen
  • Andre muligheter, også de som politiet selv har identifisert uten etterforsking, forblir uopplyst
  • Anklagemyndigheden vil igjen - feilaktig - henvise til norsk ansvar for å etterforske brannen
  • Undersøkelse av vesentlige faktum avgrenses og avsluttes hvis ikke motivet er sannsynliggjort
  • All annen svikt etter Scandinavian Star kommer i skyggen av brannens manglende oppklaring

Mandat for gransking er ikke begrenset av hvordan politiet ønsket å koordinere sin etterforsking i 1990. Særlig vesentlig er det å avdekke ansvaret for skipets operasjon, eierskap og alle økonomiske forhold. Dette vil være den beste strategi for å oppklare brannen! Støttegruppen gir gjerne forslag!

Dersom granskingen etablerer faktum som gir ny kunnskap om straffbar handling som ikke er foreldet, så er det fullt mulig for politiet i Norge og/eller Danmark, på det tidspunkt å iverksette ny etterforsking.

Hilsen Jan Harsem, for styret

Les hele brevet (PDF)


Saken blir også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................


Startsiden
Startsiden