Til startsiden

Oppdatert: 31.01.2021
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Brev til Danmarks justitsminister Nick Hækkerup

I møtet i november 2020 mellom Folketingets retsudvaklg og justitsminister Nicjk Hækkerup ble det klart at det går mot nye undersøkelser av Scandinavian Star i Danmark. Det skal først avholdes en bred debatt i Folketinget.

Støttegruppen ønsker å levere premisser for det som skjer, og har i dag sendt likelydende brev til justitsminister Hækkerup og Retsudvalget (justiskomiteen).

Les hele saken.
Støttegruppens brev

Støttegruppen avviser at det noen gang har foreligget en avtale som begrenser Danmarks eller Norges mulighet for å granske eller etterforske aktuelle temaer knyttet til Scandinavian Star. Henvisningene til den påståtte avtalen om ansvarsdeling er et misbruk av politiets opprinnelige intensjon om effektiv koordinering av etterforskingen, slik det kom til uttrykk i notatet fra visepolitimester Arne Huuse den 10. april 1990. Notatet følger vedlagt i brevet.

Støttegruppen formulerer noen spørsmål som må avklares:

De kommende undersøkelsene må besvare flere konkrete spørsmål, bl.a.:

1. Hvem var eier av Scandinavian Star natt til 7. april 1990?

Instanser som forutsettes å ha kunnskap om dette:

 • Flaggstaten Bahamas
 • Assuranceforeningen Skuld
 • Forsikringsselskapet Codan (tidligere Fjerde Sø)
 • Klassifiseringsselskapet Lloyd's Register
 • Finansieringsbanken SE Banken

2. Hvem ansvarlig for skipets operasjon fra 1. april 1990 til natt til 7. april 1990?

Instanser som forutsettes å ha kunnskap om dette:

 • Flaggstaten Bahamas
 • Assuranceforeningen Skuld
 • Forsikringsselskapet Codan (tidligere Fjerde Sø)
 • Klassifiseringsselskapet Lloyd's Register
 • Paris MOU
 • Skipskontrollen i havnestatene Danmark og Norge
 • Finansieringsbanken SE Banken

3. Hvordan var Scandinavian Star finansiert?

SE Banken i London var engasjert i finansieringen av Scandinavian Star, og hadde naturligvis også sikkerhet for sitt engasjement. SE Banken har derfor korrekt informasjon om hvilken organisasjon og hvilke aktører som var deres kontakter i forbindelse med finansieringen av Scandinavian Star.

4. Kaskoforsikring og forsikringsoppgjør?

Fjerde Sø, senere Codan, hadde kaskoforsikringen av Scandinavian Star. Granskingen i Norge i 2016 - 2017 opplyser at Fjerde Sø reduserte utbetalingen til 14 mill USD - 10 mill USD lavere enn det skipet var forsikret for. Begrunnelsen var skader som Fjerde Sø mente kunne vært unngått, altså operasjonelle forhold. Når politiet i 2014 - 2017 ikke har undersøkt hvem som var skipets reder, så er heller ikke forsikringsoppgjøret etterforsket, selv om det var begrunnelsen for gjenåpning av etterforskingen. Danske undersøkelser må opplyse hvem som hadde ansvar for de operasjonelle forholdene som medførte redusert forsikringsutbetaling. Det må avklares hvordan ansvaret for 10 mill USD i redusert forsikringsutbetaling ble fordelt på hvilke aktører.

VEDLEGG NR.: 5: Stortingets kommisjon for Scandinavian Star, pkt. 10.1.3, side 88

5. Hvem var oppdragsgiver for skipets sertifisering av Lloyd's Register?

Lloyd's Register sertifiserte Scandinavian Star og foretok også flaggstaten Bahamas' kontroll av konvensjonsforpliktelser etter delegasjon. Tidligere hadde Bureau Veritas foretatt kontroll ved delegert myndighet fra flaggstaten. Lloyd's Register vet dermed naturligvis hvilken rederiorganisasjon som var deres kunde.

Nye undersøkelser i regi av danske myndigheter må konsultere Lloyd's Register for innsyn i eierstruktur og organisasjonen som opererte

Det understrekes at Støttegruppen gjerne, som berørt part, vil opprettholde dialog med danske myndigheter i tiden fremover, både ved tilrettelegging og gjennomføring av de kommende undersøkelsene

For styret i Støttegrupen
Jan Harsem
5. januar 2021

Les hele brevet her (PDF)


Saken blir også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................


Startsiden
Startsiden