Til startsiden

Oppdatert: 24.05.2017
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Støttegruppen skriver til Riksadvokaten

Politiet henla i august i fjor videre etterforsking av brannen på Scandinavian Star. Støttegruppen og flere andre klaget på henleggelsen.

I februar i år sendte politiet sin innstilling om å opprettholde henleggelsen til Statsadvokaten. For halvannen uke siden kom Statsadvokatens beslutning, som også opprettholder henleggelsen. Klagene tas ikke til følge.

Denne avgjørelsen kan ikke påklages videre. Støttegruppen ønsker likevel at Riksadvokaten skal være kjent med vår kritikk mot etterforskingen og klagebehandlingen, og har derfor i dag sendt brev om dette til Riksadvokaten.

Støttegruppens brev, og oversendelsesbrevet fra koordinerende bistandsadvokat Espen Komnæs, legges ved her som pdf-fil som du kan laste ned og lese.

Støttegruppens brev er vedlagt den opprinnelige avtalen fra 10. april 1990 mellom Norge, Sverige og Danmark om koordinering av etterforskingen.

Denne avtalen er i ettertid omdefinert til en avtale om ansvarsdeling, med den fragmentering som dette ga grunnlag for, og ha dermed gitt et uriktig grunnlag for å henvise overlevende og etterlatte til henholdsvis Norge og Danmark, alt ettersom det har vært hensiktsmessig for å unngå å ta stilling til de begrunnelser som har fulgt anmodninger om ny etterforsking og/eller gransking.

LES ADVOKAT ESPEN KOMNÆS SITT OVERSENDELSESBREV OG
STØTTEGRUPPENS BREV TIL RIKSADVOKATEN

.........................................................................................................

Støttegruppen har leid lokale i Håndverkeren

I forbindelse med at Stortingets kommisjon overleverer sin rapport til Stortingets presidentskap torsdag 1. juni har Støttegruppen leid lokale i
HÅNDVERKEREN KURS- OG KONFERANSESENTER
i Rosenkranzgt 7 i Oslo.

STORTINGETS KOMMISJON: Stortingets kommisjon er nå ferdig med sitt arbeid. Rapporten blir overlevert til Stortingets presidentskap torsdag 1. juni. Vi antar at overleveringen vil finne sted ca kl 1200 i Stortinget, men avventer endelig beskjed om tid og sted. I forbindelse med overleveringen opplyser kommisjonen i dag at det blir en pressekonferanse der også øvrige tilhørere, herunder overlevende, etterlatte og pårørende, gis anledning til å være til stede. I forbindelse med pressekonferansen er det satt av tid til spørsmål.

Støttegruppen har leid lokale i Håndverkeren i etterkant av pressekonferansen. Håndverkeren ligger et par minutter å gå fra Stortinget. Alle er invitert til en samling i etterkant av kommisjonens pressekonferansen, enten du har deltatt i pressekonferansen i forkant eller ikke. Vi vet ikke når pressekonferansen i Stortinget avsluttes, men har reservert lokale i Håndverkeren fra kl 1300. Vi sørger også for enkel bevertning. Av hensyn til praktisk planlegging vil vi gjerne vite hvem som ønsker å delta i møtet i Håndverkeren.

Støttegruppen tar kostnaden ved dette møtet.

Påmelding til møtet i Håndverkeren:

E-post til: KURT.EVERT@LIVE.NO
SMS / tlf. Jan: 95 77 11 99

 

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden