Til startsiden

Oppdatert: 06.01.2021
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Danmarks regjering iverksetter ekstern undersøkelse av hvorfor Scandinavian Star ikke ble kontrollert

Det danske Erhvervsministeriet vil undersøke om Scandinavian Star skulle vært kontrollert iht reglene i 1990 før skipet ble satte i operasjon på ruten mellom Frederikshavn og Oslo i april 1990. Se em.dk for flere opplysninger.

Det blir ekstern juridisk undersøkelse av professor Vibe Garf Ulfbeck ved Københavns Universitet.

Les hele saken.
Støttegruppens brev
Støttegruppen har sendt brev til Erhvervsministeriet og professor Vibe Garf Ulfbeck med støtte og kommentarer til initiativet.

Henrik Berlau, som i flere tiår har vært fagforeningsleder for danske sjøfolk, har helt siden katastrofen i 1990 hevdet at regelverket ikke ble fulgt da Danmark og Norge unnlot å gjennomføre skipskontroll før skipet ble satt i rute. Henrik fortjener en stor takk nå som den danske regjering endelig, etter mer enn 30 år, vil undersøke denne unnlatelsen.

..................................................

Erhvervsministeriet
Slotholmsgade 10 – 12
1216 København K
Danmark
Epost: em@em.dk
Oslo, 3. januar 2021

SCANDINAVIAN STAR • SØFARTSMYNDIGHETENES ROLLE • PARIS MOU
Erhvervsministeriet opplyser mandag 21. desember 2020 på ministeriets hjemmesider at det
skal undersøkes om Scandinavian Star skulle ha vært synet etter de dagjeldende reglene, før
skipet seilte fra Frederikshavn. Støttegruppen takker ministeriet for dette initiativet!

Norges Storting etablerte i 2015 en kommisjon for Scandinavian Star. Støttegruppen leverte
18 februar 2017 innspill til den parlamentariske kommisjonen, med utgangspunkt i mandatet.
I juni 2017 leverte kommisjonen sin rapport til Stortingets presidentskap. Flere av forholdene
som var presisert i mandatet var dessverre ikke prioritert av kommisjonen.

Et vesentlig tema, som kommisjonen unnlot å undersøke, var om «de faktiske forhold som det
er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av brannen på Scandinavian Star gir
et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken».

Unnlatelsen av å gjennomføre havnestatskontroll var et slikt forhold som Stortinget ved flere
anledninger hadde mottatt redegjørelse om. Vi hadde derfor forventet at dette temaet skulle
inngå i kommisjonens undersøkelser. Dette er presisert i Støttegruppens innspill. Dessverre
har den parlamentariske kommisjonen likevel ingen undersøkelser eller vurderinger av dette.
Det er aldri undersøkt, verken i Norge eller Danmark, om de forklaringer som ble gitt av
sjøfartsmyndighetene og regjeringene i 1990 er korrekte, utfyllende og tilfredsstillende.
Den skandinaviske granskingskommisjonen i 1990 – 91 berører temaet, men videreformidler
kun de forklaringene som ble gitt av myndighetene.

Det ble aldri foretatt egne undersøkelser for å etterprøve om henvisningen til Paris MOU, 25-
prosent regelen og de fortolkninger av hvordan dette regelverket skulle anvendes var korrekt.
Støttegruppen vedlegger herved vårt brev datert 18. februar 2017 til det norske Stortingets
parlamentariske kommisjon, hvor vår inderlige anmodning om å undersøke unnlatelsen av å
foreta skipskontroll av Scandinavian Star, er formulert.

Det vedlagte brevet hadde som formål å gi kommisjonen innspill til flere av de anledninger der
Scandinavian Star ble behandlet i Stortinget. Havnestatskontroll er derfor berørt under flere
overskrifter, som hver for seg refererer til en konkret prosess eller sak i Stortinget.

Les hele brevet her (PDF)


Saken blir også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................


Startsiden
Startsiden