Til startsiden

Oppdatert: 05.08.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Feilinformasjon om gruppesøksmål

Støttegruppen etter «Scandinavian Star» har de siste par ukene mottatt flere henvendelser med spørsmål om aktiviteten til Mike Axdal for å samle skadelidte etter Scandinavian Star til et gruppesøksmål.

Realiteten er følgende:

Det er ikke innvilget fri prosess / fri rettshjelp til noe gruppesøksmål

  • Støttegruppen kjenner ikke til noen konkrete planer om et gruppesøksmål

  • Mike Axdals egne advokater kjenner heller ikke til noe gruppesøksmål

  • Oslo Tingrett har oppnevnt to koordinerende bistandsadvokater.

Se vår artikkel om Koordinerende bistandsadvokater og tingrettens hjemmeside om samme.

Ordningen med bistandsadvokater følger av lovhjemler som ikke har noe med Mike Axdal å gjøre. Bistandsadvokat er ikke det samme som vedtak om fri prosess. Eventuell rett til å få oppnevnt bistandsadvokat er ikke avhengig av at du har kontakt med Mike Axdal eller at du har gitt ham noen fullmakter.

Oslo Tingrett skal senere i august avholde et møte med de to koordinerende bistands- advokatene. Etter det vi forstår vil ingen personlige bistandsadvokater bli oppnevnt før etter dette møtet.

Støttegruppens anbefaling er at alle skadelidte etter Scandinavian Star avventer ny infor- masjon etter kontaktmøtet mellom Oslo Tingrett og de koordinerende bistands-advokatene.

---
Mvh.
Jan H. Harsem
Boks 23
1371 Asker

T: 957 71 199
E-post:jan@harsem.no


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden