Til startsiden

Oppdatert: 31.12.2012
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Til berørte etter Scandinavian

I og med at det i april 2015 inntreffer foreldelse av straffe- ansvaret for ildspåsettelsen jf norsk straffelov så har det vært flere positive tilbakemeldinger på forslag om et møte der det kan informeres om diverse tiltak i regi av Støttegruppen tilbake til 1995 for å avklare ansvarsforhold som ikke var kjent ved behandlingen for danske domstoler i 1992 - 1993 eller for granskningskommisjonen i 1991.

Etterforskningen av ildspåsettelsen ble henlagt i mars 1991. Ved Støttegruppens markeringer i 1995 - 2000 og 2010, var det ikke anledning til mye fokus på disse spørsmålene.

Vi understreker at det ikke foreligger ambisjon om nye initiativer eller aktivitet - utover at det har vært en avbalansert og jevn aktivitet knyttet til ansvarstemaet helt siden 1990. Støttegruppen som organisasjon fungerer som et løst, men koordi-nert nettverk. Vi er opptatt av å ivareta respekt for liv som går videre - og vil ikke forstyrre dette. Samtidig er det en balanse mot ansvaret for å ta på alvor det vi mener er vesentlig informasjon som tilsier at Scandinavian Star-tragedien ennå ikke kun tilhører historien. Realiteten er en uoppklart mordbrann med lovens strengeste strafferammer.

I samråd med Kurt Stenbakk og Torbjørn Kalberg har vi leid Rodeløkka Velforenings hus på Rodeløkka i Oslo, førstkommende lørdag den 5. januar 2013, og inviterer til et orienterings og samtalemøte fra kl. 1300.

http://www.rodelokka-vel.info

Formål med møtet: Informasjon og dialog om diverse tiltak og grunnlaget for disse vedr ansvarsforholdene bak den lovstridige operasjonen av Scandinavian Star i 1990 og straffeansvaret for ildspåsettelsen.

Vi er for øvrig glad for at forfatteren Kjell Ola Dahl, som ga ut bok i høst om det aktuelle temaet, antakelig vil delta i møtet.

Det blir enkel servering.

Hvis det er aktuelt for deg å delta i møtet, er det fint om du sender en epost i retur, av hensyn til lokalets kapasitet.

Beste hilsen og ønske om et riktig godt nytt år!

Jan Harsem
Tlf.: 66 989785 - 95 771199

.............................................................................................................
- Ovenstående er tidligere sendt som e-post og ble sendt på bakgrunn av tidligere kontakter, i første rekke etter markeringen i 2010

Velforeningens hus ligger på det kommunale fellesarealet mellom Tromsøgata og Langgata. Velhuset har adressen Tromsøgata 22 B, og har inngang fra gangveien mellom Tromsøgata (ved nr. 24)

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

 

 

Startsiden
Startsiden