Til startsiden

Oppdatert: 27.03.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

FORELDELSFRISTEN FJERNES I SISTE LITEN?


Foreldesesfristen for mordbrann fjernes 27. mars? Foto: Kurt Evert Stenbakk

Knappere marginer er det ikke mulig å ha. Om alt går som planlagt vil opphevelse av foreldels-esfristen for mordbrann tre i kraft etter statsråd fredag 27. mars.

Saksgangen er som følger: Forslaget fra Jenny Klinge og Heidi Greni samlet hele justis-komiteen. Innstillingen er enstemmig. Før loven trer i kraft må den vedtas i Stortinget. Det skjer ved en to-trinnsbehandling, med førstegangsbehandling tirsdag 17. mars. Deretter blir det annengangsbehandling tirsdag 24. mars.


Før loven deretter kan tre i kraft, skal den sanksjoneres av Kongen i statsråd. Det skjer ved at Stortinget etter sin behandling sender et såkalt kongebrev til Statsministerens kontor, som setter saken på dagsorden for statsråd. Det eneste møtet i statsråd hvor dette kan skje med konsekvens for Scandinavian Star, finner sted fredag 27. mars. Loven trer i kraft i det den er sanksjonert i statsråd.

Det er ikke marginer for noen utsettelser eller hindringer for denne prosessen. Statsrådet fredag 27. er det siste statsrådet før 7. april. Dersom alt går slik det nå ser ut, så får opphevelsen av foreldelsesfristen ved mordbrann konsekvens for etterforskingen av Scandinavian Star. Men det skjer med de aller knappeste marginene som er mulig.

Støttegruppen håper selvsagt det blir sånn og vi vil selvsagt følge opp saken

Sakens gang på Stortinget | Innst. 172 L (2014-2015) (Midlertidig)

.....................................................................................................................................

SISTE (27.03.2015)

REGJERINGEN 27.03.2015:
Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mars 2015.
Lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) ble kunngjort kl. 15.05 idag. LOVEN TRER I KRAFT STRAKS
LES MER PÅ LOVDATA

(18.03.2015:)

MORDBRANNPARAGRAFEN

Stortinget diskuterer Straffelovens § 148 - Mordbrannparagrafen. Se diskusjonen på Stortingets WEB-TV

VIDERE BEHANDLING FOR SAKEN
Slik vi har forstått det: 1. gangs behandling var i går (17. mars), deretter blir det en 2. gangs behandling - som finner sted tirsdag om en uke, 24. mars. Etter endelig vedtak ved 2. gangs behandling sendes stortingsvedtaket til regjeringen ved såkalt Kongebrev. Etter formell klarering i regjeringen / departementet, kommer saken opp for sanksjonering ved Kongen i statsråd. Dette er det lovet vil skje i statsråd fredag 27. mars. Lovvedtaket er at endringen trer i kraft straks, altså ved sanksjonering.

Dermed er loven i kraft før foreldelse for mordbrannen på «Scandinavian Star» inntreffer den 7. april. Vi kan ikke annet en håpe på at alt går på skinner!


Trykk på skjermbildet ovenfor for å se saksgangen i Justiskomiteen og på Stortinget...

VG 13.03.2015: LOVEN ENDRES RETT FØR DØDSBRANNEN FORELDES

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden