Til startsiden

Oppdatert: 20.03.2010
Nyhetsarkiv
NYHETER

Told & Skat i Danmark oppgir videre undersøkelser

Kommentar av Jan Harsem, leder Støttegruppen

Jyllandsposten skrev torsdag kveld at Told & Skat i Danmark oppgir videre undersøkelser i Scandinavian Star-saken. Avisen har lest den fortrolige utredningen Told og Skat har sendt til Rigsadvokat Henning Fode, til bruk i Rigsadvokatens behand- ling av Støttegruppens krav om ny etterforskning i saken.

Støttegruppen har ikke fått tilgang til utredningen fra Told & Skat. I følge Jyllands- posten er konklusjonen at det ikke er grunnlag for mistanke om straffbare skatte- messige forhold. Som talsperson for Støttegruppen i denne sak fastholder jeg følg- ende:

  1. De påståtte transaksjonene med Scandinavian Star i 1990 er ikke dokumentert. Det er ikke fremlagt kontrakter, kvitteringer, bankutskrifter eller annet, som sannsynliggjør at kontrollen over Scandinavian Star ble reellt overdratt til Henrik Johansen, som ble dømt som reder

  2. Den påståtte kjøperen av Scandinavian Star i 1990, Kommandittselskapet Scandinavian Star er ikke registret i noe offentlig selskapsregister vi har kjennskap til

  3. Den person som i Bahamas skipsregister ble registrert som managing owner for Scandinavian Star var Niels-Erik Lund, og ikke Henrik Johansen. Managing owner er i alle relevante sammenhenger synonymt med skipets reder

  4. Den påståtte transaksjonen av Scandinavian Star fra rederiet Sea Escape til det påståtte selskapet Kommandittselskapet Scandinavian Star ble først registrert i Bahamas Skipsregister den 30. august 1990, men tilbakedateres til 5. april 1990, slik at eierskapet fremstår som overført før ulykken inntraff

  5. Forsikringsdokumentene opererer ikke med noen danske adresser relatert til Scandinavian Star før ulykken. Etter ulykken hevdes det likevel at all ansvarlig rederivirksomhet lå i Danmark

Danske myndigheter strekker seg åpenbart etter konklusjoner og resonnementer som kan bekrefte at det ikke er grunnlag for kritikk mot rettsprosessene i 1992 og 1993. Med en slik grunnholdning synes det umulig å få en uhildet, offisiell dansk vurdering av hvilke ansvarsforhold Scandinavian Star seilte under, da skipet lov- stridig gikk i rute fra 1. april 1990 til brannkatastrofen natt til 7. april 1990.

Denne offisielle danske streben etter å tolke seg bort fra enhver selvkritikk i Scandi- navian Star-saken, står i sterk kontrast til det offentlige Danmarks jublende krigs- lyst for ett år siden, da selv de mest eventyraktige indisier holdt mer enn nok til den patetiske danske krigserklæringen.

Det er et alvorlig paradoks å se hvordan dokumentasjon og indisier behandles så forskjellig avhengig av hva som anses som formålstjenlig. Støttegruppen avventer imidlertid fortsatt vurderingene til Rigsadvokat Henning Fode, og imøteser Rigsadvo- katens ærlige gjennomgang av hele komplekset.

Asker, 27. mai 2004
Jan Harsem, leder Støttegruppen

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:

Utskriftsvennlig versjon.
UTSKRIFT

Startsiden
Startsiden