Til startsiden

Oppdatert: 12.04.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Hvem hjalp Scandinavian Stars eier?


En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk

...............................................................................................................
En privat granskingsrapport kaster nå nytt lys over årsaken til brannene på Scandinavian Star i april 1990.

Når politiets og riksadvokatens rolle nå er i søkelyset, bør vi også se på den an-svarlige statsrådens bidrag i de tragiske dagene våren 1990.

Alle som har fulgt saka, veit at det Bahamasregistrerte rederiselskapet Sea Escape eide Scandinavian Star. I 1990 var Sea Escape opptatt av å skjule sitt eierskap. Rederiet engasjerte derfor en Oslo-advokat til å legge fram deres synspunkter for norske myndigheter.
Erling Folkvord (Foto Wikipedia)

Stikk i strid med Bahamasregistrets fakta, sa statsråd Kullmann Five i Stortinget 2. mai 1990 at Scandinavian Star "ble nylig overtatt av danske eierinteresser, men har beholdt navnet og forblitt i Bahamas-registeret". Alle som lytta, måtte da tro at statsrådens medarbeidere hadde undersøkt Bahamas-registeret. Bare de innvidde visste da at norske myndigheter hadde fått spesiell informasjon fra den tidligere stortingsrepresentanten som i egenskap av advokat hadde betalt spesialoppdrag for Sea Escape.

Skipsregisteret i Bahamas var tilgjengelig i vanlig kontortid for enhver som visste hva man skulle spørre om. Og statsråd Fives erfarne stab visste hvordan man innhenter fakta fra skipsregistre i andre land.

Når brannårsaken nå forhåpentligvis kan bli endelig avklart, er tida også inne for å granske hvorfor statsråd Five feilinformerte Stortinget 2. mai 1990. Jeg fikk ikke svar da jeg stilte akkurat det spørsmålet i Stortinget sju år etter ulykka. Statsråden var ikke til stede den dagen.

Erling Folkvord, (Rødt), tidligere stortingsrepresentant.

VEDLEGG: Erling Folkvords interpellasjon 30.04.1997

(Ovenstående er også sendt som debattinnlegg til Dagbladet)

...............................................................................................................

Faximilie Aftenposten søndag 7. april 2013:


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
SISTE!

«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................
Scandinavian Star- gruppe anmelder politi

Les mer på
Aftenposten

..........................

Ekspertgruppe: Likskjending og forsikringssvindel på «Scandinavian Star»
- Gikk over lik.

Les mer på
dagbladet.no

..........................
– Mannskap stiftet Scandinavian
Star-brann


Les mer på
fb.no/nyheter

..........................
– Ni av mannskapet tente på skipet
Forsikringssvindel
var årsaken til «Scandinavian Star»-brannen, som tok 159 menneskeliv. Det mener granskingsgruppe.

Les mer på TV2


Startsiden
Startsiden