Til startsiden

Oppdatert: 29.11.2013
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Åpent informasjonsmøte vedrørende «Scandinavian Star»

En gruppe skadelidte etter Scandinavian Star var samlet til møte lørdag 5. januar 2013. Konklusjonen etter møtet var klar: - Det er ikke akseptabelt at verken rederansvar eller ildspåsettelse er uoppklart! Foto: Kurt Evert Stenbakk
...............................................................................................................

Riksadvokaten besluttet i januar 2012 å avvise anmodninger fra både Støttegruppen etter Scandinavian Star og Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star om gjen-opptagelse av etterforskningen av brannstiftelsen. Etter dette har Stiftelsen i april 2013 fremlagt en rapport som konkluderer i krav om ny etterforskning.

Støttegruppen har i april 2013 anmodet de skandinaviske regjeringene om å etablere et nytt granskningsutvalg med mandat til å utrede enkelte temaer som er nærmere angitt i an-modningen. Politiet har etablert et utvalg som for tiden utreder om de mener det er grunnlag for å gjenåpne etterforskningen. Utvalget har en bred sammensetning, med deltagelse av både Oslopolitiet, Kripos og Økokrim. Støttegruppens anmodning om granskning er til behandling hos de politiske justismyndighetene, som uttaler at vedtak avventer politiets utredningsarbeid.

Støttegruppen og Stiftelsen har blitt enige om at det er viktig å ha en arena for informasjon til de berørte utover media.

Vi står derfor sammen om å invitere til et
åpent informasjonsmøte

lørdag 30. november kl. 1300 – 1700 (senest)
i Grefsen menighetshus i Oslo.

Av hensyn til praktiske forhold, er det behov for påmelding.

Påmelding kan sendes / ringes til:

· JAN HARSEM: jan@harsem.no / 95 77 11 99

· KURT EVERT STENBAKK: kurt.evert@live.no / 98 60 02 60

Om du ikke vet i forkant om det passer, men først tett på møtet ser at du kan komme, så er du selvsagt hjertelig velkommen uansett.

Program for møtet er under forberedelse.

Fri adgang, men vi vil oppfordre til å legge igjen litt penger, evt. sette inn et beløp på Støttegruppens konto: 1204.55.29647

Kontaktpersoner for arrangementet:

· Arne Steen, Tlf.: 916 61 260

· Jan Harsem, Tlf.: 95 77 1199

Hjertelig velkommen!

Med beste hilsen

· Støttegruppen etter Scandinavian Star

· Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star

.............................................................................................

Brev til de berørte - sendt som mail i forbindelse med møtet

PROGRAM (omtrentelig)

VELKOMMEN
Arne Steen

BAKGRUNN - HISTORIE - GJENOPPTAGELSESANMODNINGER - ETTERFORSKNING - GRANSKNING
Jan Harsem

INFORMASJON FRA STIFTELSEN ETTERFORSKNING MORDBRANNEN SCANDINAVIAN STAR
Forskjellige innledere:

  • Historien
  • Brannforløpet
  • Etterforskningen
  • Sporene
  • Prosessen
  • Status i dag og veien videre ...

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (ap) vil ha et innlegg om politisk behandling og refleksjoner fra torsdagens interpellasjon i Stortinget. (Mulig det blir i starten av møtet)

ÅPEN SAMTALE - SPØRSMÅL
Det er satt av inntil 4 timer.
Det ordnes med enkel servering underveis.

................................................................................................

SISTE: Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren Henthet i helhet fra Stortingets hjemmeside. PDF)
  (Jan Bøhler) Tar opp «Scandinavian Star» i Stortinget (VG 07.11.13)
  Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden