Til startsiden

Oppdatert: 14.06.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
14.06.14 

Ingen bevis mot Erik Mørk Andersen
Den viktigste konklusjonen i politiutredningen som ble presentert 13. juni er at politigruppen ikke finner beviser mot Erik Mørk Andersen. Dette faktum alene tilisier at Støttegruppens krav nå er en full gjenåpning av etterforskningen, og oppnevnelse av en undersøkelsesmyndighet med et granskningsmandat.

Støttegruppen er glad for at anbefalingen fra Politiet til Riksadvokaten, er at etterforskningen på enkelte områder gjenopptas. Grunnlaget for anbefalingen er prosjektrapporten som ble presentert i går.

På side 87 oppsummerer rapporten sine vurderinger vedrørende Erik Mørk Andersen.

Vi siterer noen utvalgte tekstdeler fra oppsummeringen:

  • Det er forståelig at politiet rettet søkelyset mot Erik Mørk Andersen som mistenkt på bakgrunn av hans forhistorie.

  • De indisier som politiet har lagt til grunn har imidlertid ikke tilstrekkelig bevisbyrde til å kunne utpeke Erik Mørk Andersen som gjerningsmann «med stor grad av sannsynlighet».

  • Prosjektgruppen finner ikke et bevismessig grunnlag for å kunne konkludere med at Erik Mørk Andersen «med stor grad av sannsynlighet» er gjerningsmannen, og kan følgelig ikke stille seg bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91.

For Støttegruppen er denne erkjennelsen dramatisk. Et av ofrene fra mordbrannen ble utpekt som ansvarlig på sviktende grunnlag. De etterlatte har levd med belastningen dette har medført.

Vi vet ikke hvem som antente brannene på Scandinavian Star. Forskjellige personlige forutsetninger som kan begrunne grader av mistanke, er ikke grunnlag for å utpeke gjerningsperson. Svarene politiet ga oss i 1991 ble trukket tilbake av politiet 13. juni 2014.


Fredag 13. juni 2014: Politimester Hans Sverre Sjøvold legger fram sine konklusjoner om fornyet etterforskning av deler av saken. Her flankert av kommunikasjonssjef Kari Huseby og konstituert visepolitimester Gro Smogeli. Foto: Kurt Evert Stenbakk.

Politiets anbefaling til Riksadvokaten om ny etterforskning er helt korrekt. Men vi godtar ikke at politet nok en gang legger opp til samme feil som i 1990, da deler av mulig årsaks- og motivscenario ble ekskludert som etterforskningstema i utgangspunktet.

Når ny etterforskning iverksettes så kan det ikke legges begrensninger på hvilke temaer som skal etterforskes. Når Erik Mørk Andersen ikke lenger knyttes til den straffbare handlingen med tekniske bevis, vitner eller andre forhold med bevisverdi, så kan ikke gjenopptatt etter- forskning avgrenses til temaer som f.eks mulig økonomisk fordel av brannstiftelsen.

Poenget må være å kartlegge faktiske forhold. Det betyr selvsagt at alle økonomiske forhold, herunder forsikringsppgjøret, eierskapet, operatør- og driftsansvaret og det reelle skatte-opplegget for avskrivninger og reinvesteringsfordeler blir tema. Men det kan også være andre forhold av interesse som ikke kan utdefineres ved at det legges restriktive føringer på en ny og gjenopptatt etterforskning.

Politiets dramatiske erkjennelse vedr utpekingen av Erik Mørk Andersen som gjerningsperson, styrker dessuten kravet om at det snarest må oppnevnes en undersøkelsesmyndighet med mandat til å granske nærmere angitte temaer som berører Scandinavian Star. Støttegruppen vil førstkommende uke ta kontakt med Justisminister Anders Anundsen om dette.

Et tema som umiddelbart må iverksettes, er en profesjonell, faglig utredning av brannforløpet. Politiets og granskningsutvalgets rådgivende ekspertise i 1990-91, Kjell Schimdt Pedersen og Øystein Jæger Meland, har for Støttegruppen skissert hvordan brannforløpet med moderne datakraft kan simuleres. Dette vil kunne gi kunnskap om hva som skjedde som ikke inngår i politiets eller granskningsutvalgets konklusjoner fra 1991.

Selv om etterforskning og granskning er separate prosesser som ikke skal sammeblandes, så er det ikke noe i veien for at en slik avgrenset utredning av brannforløpet kan anvendes som objektivt kunnskapsgrunnlag både for en ny politietterforskning og for en ny undersøkelsesmyndighet.

Asker, 14. juni 2014
Jan Harsem


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden