Til startsiden

Oppdatert: 06.05.2015
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

STORTINGETS VEDTAK AV INNSTILLING 172 l (2014 - 2015)


Foreldesesfristen for mordbrann fjernes - før 7. april 2015? Foto: Kurt Evert Stenbakk

 • Stortingets Justiskomite v/
  • Komitesekretariat
  • Leder og nestledere
  • Saksordfører
  • Forslagsstilleren bak Dokument 8:4 L (2014 - 2015)
 • Statsministerens kontor
 • Justisdepartementet v/ statsråd Anders Anundsen

STORTINGETS VEDTAK AV INNSTILLING 172 l (2014 - 2015) OG ETTER-FØLGENDE SANKSJONERING I STATSRÅD MÅ SKJE SLIK AT IKRAFTTREDELSE KAN FINNE STED INNEN 7. APRIL 2015 (LES INNSTILLINGEN HER)

Det vises til representantforslaget Dokument 8:4 L (2014 - 2015), med innstilling 172 L (2014-2015) i Justiskomiteen. Det foreligger enstemmig innstilling i komiteen datert 17. februar 2015 om å fjerne foreldelsesfristen for brudd på straffelovens § 148 første ledd første punktum andre straffealternativ (mordbrannparagrafen). innstillingen kommer til første behandling i Stortinget 17. mars 2015. Muntlig informasjon fra Stortinget opplyser at andre behandling er berammet 24. mars 2015.

Det er kjent for Stortinget at den gjenopptatte etterforskingen av mordbrannen på Scandi-navian Star var en vesentlig årsak til oppmerksomhet om mordbrannparagrafen. Dette fremkom også i den åpne høringen i Stortinget, hvor det ble henvist til både Scandinavian Star og andre uløste mordbranner som begrunnelse for støtte til representantforslaget.

Justiskomiteens innstilling er at lovendring skal tre i kraft straks. Dersom lovendringen skal ha relevans for Scandinavian Star, må lovvedtaket da sanksjoneres i statsråd fredag 27. mars 2015, som etter det jeg forstår er siste statsråd før straffeansvaret for ildspåsettelsen på Scandinavian Star ellers foreldes den 7. april 2015.

Jeg har forsøkt å kartlegge den helt konkrete rutinen og ekspederingen av justiskomiteens enstemmige innstilling fra og med andre behandling til og med sanksjonering av Kongen i statsråd og etterfølgende umiddelbare ikrafttredelse.

Dessverre er jeg nå bekymret for hvorvidt det forventede stortingsvedtaket 24. mars er planlagt fremmet for sanksjonering i statsråd 27. mars.

Jeg håper derfor at det kan bekreftes at Stortingets forventede vedtak av justiskomiteens enstemmige innstilling vil bli sanksjonert av Kongen i statsråd i tide til at lovendringen kan tre i kraft, før tirsdag den 7. april 2015.

Med vennlig hilsen

Jan Harsem, overlevende og pårørende etter Scandinavian Star
Tlf.: 669 00 451 - 957 71 199

Saken er også presentert på vår Facebook-side - Trykk på logoen til høyre for å følge oss. Du må være innlogget og medlem av Facebook...

Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................Startsiden
Startsiden