Til startsiden

Oppdatert: 08.11.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER

 

Erfarne advokater inn i Scandinavian Star-saken


Hentet fra Juristkontakt nr. 8. 2014. Trykk på bildet for å få opp hele PDF-artikkelen.

  • Hele familier mistet livet. Bistandsadvokatene Siv Hallgren og Espen Komnæs studerer minnesmerket etter Scandinavian Star-tragedien.

  • Fikk feil mann skylden for mordbrannen ombord? Spørsmålet har ligget som en offentlig verkebyll etter skipstragedien som krevde 159 menneskeliv for over 24 år siden.
  • En ny etterforskning av saken er igangsatt, men klokken tikker ubønnhørlig mot foreldelse.

.............................................................................

Støttegruppen
har fått tilsendt en artikkel fra bladet Juristkontakt der det er en lengre atikkel om hvordan Scandinavian Star-saken står i dag:

«Den 7 april neste år er det 25 år siden Scandinavian Star meldte over radio at skipet var i nød, og trengte assistanse. Etter dagens regler foreldes mordbrann etter 25 år. Da går eventuelle ukjente brannstiftere fri, selv om de senere skulle bli avslørt eller selv velge å stå fram.

I denne saken setter Juristkontakt et søkelys på tragedien som rammet så uventet, så brutalt og som har satt sitt preg på et betydelig antall mennesker først og fremst i Norge, men også i Danmark og Sverige. I Norge har Oslo tingrett oppnevnt koordinerende bistandsadvokater som i tiden som kommer vil stå skulder ved skulder med mannskap, overlevende, etterlatte og andre berørte i Scandinavian Star-saken. Advokatene skal være bindeleddet mellom de berørte og politiet i det som trolig blir den siste strafferettslige granskingen av den enorme skipstragedien.

Juristkontakt har også oppsøkt redningspersonell i Sverige. De gjorde vitneobservasjoner av ukjente personer som forlot skipet da det brennende skipet Scandinavian Star ble lagt til kai i den svenske kystbyen om kvelden 7. april 1990. Opplysningene har aldri tidligere vært del av politiets etterforskning.» Tekst og foto: Tore Letvik

......................................................................................................
Det kan være verdt å merke seg følgende avsnitt i artikkelen:

Ukjente menn forsvant
Undersøkelser har vist at det totalt brant i 38 timer om bord i Scandinavian Star. Etterforskningen som ble gjennomført umiddelbart etter brannen var kun konsentrert om tids punktet fra brannen og fram til tidspunktet hvor kapteinen oppga skipet. Det skal ha begynt å brenne på nytt andre steder i båten mange timer etter dødsbrannen som ble påtent like etter klokka 02.00, hvor den utpekte dansken omkom.

Klokka 03.20 ga kaptein Hugo Larsen opp skipet og forlot det sammen med besetningen. Noen timer senere ble imidlertid han og enkelte andre av mannskapet fløyet med helikopter og heist om bord igjen på dekket på Scandinavian Star. Slokking pågikk med vannkanoner ute i sjøen, og først klokka 11.55 ble Scandinavian Star tatt under slep mot Lysekil. Båten ble fortøyd ved kai der klokka 21.17.

Der sto de svenske redningsmennene Morgan Ask og Jörgen Sernemo klare til innsats.


Minnene fra den dramatisk dagen sitter spikret hos redningsmennene Morgan Ask og Jörgen Sernemo (t.v) i Lysekil
- Vi hadde fått vite at det var omkomne om bord. Men ingen hadde fortalt oss at Scandinavian Star var en flytende likkiste da den ble lagt inn til kai her i Lysekil, sier Ask og Sernemo, til Juristkontakt.

Vi tok turen til den vanligvis så idylliske kystbyen i Bohuslän. Om få måneder er det 25 år siden hendelsen, men minnene fra den dramatiske dagen sitter som spikret hos de to rednings- mennene. De var begge på jobb og hadde ventet i høy beredskap i havnen i Lysekil mange timer da de så den brennende Scandinavian Star ble slept frem i innseilingen til byen.

- Klokken var like over ni på kvelden. Vi hadde fått beskjed om at skipet kanskje skulle komme klokka 18, men slepet tok tid, sier Ask og skuer tankefullt ut over kaikanten der skipet ble slept inn og fortøyd.

- Det første vi la merke til var at skipet hadde en slagside mot styrbord. Vi så flammer innen- for vinduene da det la til kai, så det brant kraftig i båten, forteller redningsmennene, som i samme øyeblikk gjorde det som kan ha vært en viktig observasjon, og som de har fundert mye på senere.

- I det øyeblikk skipet la til kaien åpnet det seg en liten lasteluke akkurat i flukt med kai- kanten. Ut av luken kom det minst en mann med asiatisk utseende, som gikk ut på kaien og forsvant bak noen bygninger i havneområdet. De kom ut av båten på et sted hvor det var unaturlig å komme ut, da luken måtte ha vært omtrent i høyde med bildekk, og brannen raste høyere opp i skipet. Bildekk var et område i båten som kun ble sotlagt, ikke berørt av selve flammene. Vi reagerte også på at de ikke deltok i redningsarbeidet, men bare gikk ut av skipet og forsvant, sier Ask og Sernemo som ikke brakte disse informasjonene videre der og da fordi observasjonene druknet i viktige redningsoppgaver. Lasteluken som ble brukt skal bare være mulig å åpne innenfra.

- I forbindelse med at det i fjor ble nytt fokus om den nye stiftelsens undersøkelser av brannårsakene, meldte Ask og Sernemo fra om det de hadde sett. De nye vitneobserva- sjonene ble også omtalt i avisen Verdens Gang i august i fjor. Men på tross av at det er igangsatt ny etterforskning, har etterforskerne til nå ikke vist interesse for det de så.

- Vi er ikke blitt kontaktet av norsk politi, sier de to erfarne redningsmennene. Juristkontakt er også kjent med at flere andre som deltok i redningsarbeidet i Lysekil har meldt fra og at det kan finnes så mange som fem uavhengige vitneobservasjoner av de ukjente mennene som forsvant i land via lasteluken.

(Tekst og foto: Tore Letvik, utheving av støttegruppen, ved KES).

Hele artikkelen kan leses her.


Nyhetsarkiv
Startsiden
Startsiden