Til startsiden

Oppdatert: 16.06.2014
Nyhetsarkiv
NYHETER
Rapporter og politisk behandling:
SE OGSÅ:
.........................
.........................
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Lagt ut på nett:
14.06.14 

HVA MEDIA SKRIVER ETTER MØTET MED POLITMESTEREN I OSLO

Fredag 13. juni 2014: Politimester Hans Sverre Sjøvold legger fram sine konklusjoner om fornyet etterforskning av deler av saken. Her flankert av kommunikasjonssjef Kari Huseby og konstituert visepolitimester Gro Smogeli. Foto: Kurt Evert Stenbakk - som også har en egen KOMMENTAR.

...............................................................................................................
Støttegruppen var i møte med Politimester Hans Sverre Sjøvold og prosjektgruppen, fredag 13. juni 2014 kl. 1200 - 1500 på politihuset i Oslo.

Her kommer intervju og kommentarer vi i farta har sakset fra mediene:

AFTENPOSTEN:
Politimesteren vil etterforske dødsbrannen på Scandinavian Star

AFTENPOSTEN:
Frykter at politirapporten er en dekkoperasjon

DAGBLADET:
Kan ikke bevises at dansken sto bak brannen på «Scandinavian Star»

Dagens næringsliv:
«Scandinavian Star» på ny

NRK:
Anbefaler ny, begrenset etterforskning av Scandinavian Star

NRK:
Enka: - Jeg håper sannheten kommer frem

NRK:
- Busch er inhabil om brannen

NRK, Møre og Romsdal:
- Det tok altfor lang tid å få saken gjenopptatt

NRK Østfold:
- Vi må ha en ny etterforskning

TV2:
Vil gjenoppta Scandinavian Star-saken

SE OGSÅ:
Forhåndsannonsering av møtet med politimester Hans Sverre Sjøvold

VG:
Skandalen og tragedien | Derfor ga han grønt lys til ny etterforskning

Politiken, Danmark:
Scandinavian Star: Vild uenighed præger efterforskningsgruppe

Politiet:
Politimesteren i Oslo anbefaler ny etterforskning av deler av
«Scandinavian Star»-saken


NOEN BILDER FRA MØTET:


Støttegruppens Grete Holen og Jan Harsem leser i den ferske rapporten.

......................................................................................................

KOMMENTAR:

Veldig bra at vi nå får en delvis granskning av «Scandinavian Star»! Så gjenstår det å se hvor grundig politiet går til verks og hva dette bringer! Selv om vi nå har fått en rapport på i underkant av 200 sider, er det nok mange spørsmål som vi kanskje aldri får svar på. Men den som ikke stiller spørsmål, får vel heller få svar. Så derfor:

 • Var brannen på Scandinavian Star en liten brikke i et større økonomisk spill - der de mulige eierkreftene bak skipet nå i ettertid har greid å flytte hovedsetet for Cruise-trafikk i USA fra New York til Miami?

 • Har ikke myndighetene og politikerne noe selvstendig ansvar? Ja, hvorfor har politiet ikke undersøkt hvorfor norske myndigheter og politikere lot det skje at det var enklere å sette inn et skip i rutetrafikk mellom Norge og Danmark enn det å starte en pølsebod på land?

 • Er det vanlig at politiet i Oslo driver med bedriftsøkonomiske kalkyler – slik de nå er gjort med sitt forsøk på å sannsynliggjøre at det var bedriftsøkonomisk fornuftig å sette inn et ekstra skip i trafikk mellom Norge og Danmark? Alle forstår jo at ledige skip tjener mer penger på å frakte ferieglade påskepassasjerer enn å ligge til kai!

 • Flere fra mannskapet skal ha møtt personlig opp hos Helsetilsynet i Oslo dagen før brannen – dette for å prøve å stanse skipet mens det lå til kai i Oslo. Hvorfor prøvde ikke norske (helse-)myndigheter å stanse skipet da de ble varslet av mannskapet om konkrete ting som tilsa at skipet ikke var seilingsklart? Eller satte helsemyndighetene sine egne lover til side og favoriserte utenlandske enkeltkapitalisters profittønsker foran mannskapets og passasjerenes liv, helse og sikkerhet? Har politiet undersøkt hvem som sa hva?

 • Hvorfor var det nødvendig for norske myndigheter å sende det portugisiske mannskapet så raskt tilbake til Portugal? Hvem tok denne avgjørelsen, Hvorfor?

 • Hvorfor gikk daværende handels- og sjøfartsminister Kaci Kullmann Five inn i saken og «informerte» Stortinget om hvem som eide skipet (og gjenfortalte de påståtte redernes advokat-versjon) om eierforholdene - i en kriminalsak som var under politimessig etterforskning – der eierforholdene fortsatt ikke er endelig avklart?

 • Har ikke de skattemessige sidene av saken noen betydning? Har ikke kommanditt- selskapet KS Scandinavian Stars skattespill og motivasjon om skattefordeler noe med saken å gjøre?

 • Hvorfor var det nødvendig at politimester Willy Haugli å hevde at det var Mørk Andersen som tente på skipet – noe som nåværende politimester Hans Sverre Sjøvold sier det ikke finnes noe DNA-spor, vitneutsagn eller noen tekniske bevis for?

 • Hvorfor tok ikke politiet beslag i «bevismaterialet», selve skipet?

 • Hvilke bevis har politiet for at «Scandinavian Star» faktisk er opphugd?

 • Hvorfor har politiet fortsatt ikke avhørt han som fikk utbetalt forsikringspengene?

 • Hvem hadde (kan tenkes fortsatt har) makt og myndighet til å prøve å forhindre en virkelig bred etterforskning?

 • Hvorfor kan politiet være så sikker på hvordan brannene på båten utviklet seg – og hvordan kan de underkjenne mange av brannmennenes egne utsagn fra åstedet – personer som var om bord for å prøve å slukke brannen(-e)?

Ellers: kan politiet i Oslo etterforske videre i en sak de allerede har konkludert med utfallet av? Er Tor-Aksel Busch inhabil?

Hvorfor har ikke norske myndigheter ønsket en grundig vitenskapelig helseundersøkelse om de overlevendes senskader, men kun gått inn for en delvis undersøkelse (som det heller ikke har blitt noe av), og der hvor de skadelidtes motpart, Assuranceforeningen SKULD ble bedt av norske myndigheter om å være med å delfinansiere – mot at selskapet skulle få innsyn i forskningsfunnene - på personnivå!?

Jeg håper i alle fall at det blir en egen granskning om brannene på skipet, for en gang for alle «å legge ballen død», ja, undersøke om det var flere enn to branner, og om disse var uavhengige branner? Dette er noe som flere brannforskere vil, og som dagens teknologiske muligheter muligens kan gi svar på! (Se Jans kommentar)

Kanskje vi trenger en SANNHETSKOMMISJON eller kommisjon på linje med den etter 22. juli? En kommisjon med politimessig myndighet - som har mandat, vilje og mot til snu alle steiner i denne saken. Uansett: det er flere som ikke har gjort jobben sin! Og nå må politikerne inn på banen! Ikke tål så inderlig vel den urett - som ikke rammer deg selv!

Oslo, 14, juni 2014
Kurt Evert Stenbakk

Passasjer på «Scandinavian Star»

PS! Et lite hjertesukk. Hvordan kan jeg stole på logikken i en rapport der ingen av saksbehandlerne vet at egennavn på båter skal skrives i anførselstegn - «Scandinavian Star»?

Se også Jan Harsem: Ingen bevis mot Erik Mørk Andersen


Nyhetsarkiv
NYHETER
Nyhetsarkiv.
Nyhetsarkiv
Alfabetisk oversikt.
Styre og stell:
.........................
TIDLIGERE!
Etterforsknings-
leder støtter ny «Scandinavian Star»-granskning

STØTTEGRUPPEN
krever granskingskom.
for Scandinavian
Star-brannen
Les mer på Nrk.no

POLITIKEN.DK:
'Scandinavian Star': Efterforskere støtter ny kommission efter brand

Ber om ny gransking av Scandinavian Star

.........................
«Besetnings-medlemmer både stod bak brannene og saboterte for redningsarbeidet om bord på Scandinavian Star i 1990, mener fagfolk som har gransket tragedien. Nå anmelder de påtalemyndighetene for «bevisst å ha løyet i saken».
Les mer på NRK.no

..........................


Startsiden
Startsiden